USA nejsou připravené na útoky a katastrofy

„Americké agentury jsou nepřipravené na zajištění pokračování své činnosti v případě katastrofy nebo teroristického útoku,“ konstatuje se ve zprávě organizace Government Accountability Office (GAO), která plní roli pomyslného „hlídacího psa“ amerických federálních orgánů.„Americké agentury jsou nepřipravené na zajištění pokračování své činnosti v případě katastrofy nebo teroristického útoku,“ konstatuje se ve zprávě organizace Government Accountability Office (GAO), která plní roli pomyslného „hlídacího psa“ amerických federálních orgánů.
Celkem 71stránková zpráva např. konstatuje, že devět ze 23 vybraných federálních agentur sice má plán na zajištění komunikace s/mezi zaměstnanci v případě mimořádné situace, ale ve všech má tento plán jeden podstatný háček. Zaměstnanci o něm nevědí…
Na druhé straně zprávy GAO připouští, že se situace v minulých letech poněkud zlepšila. Před dvěma lety totiž měly podobný plán pouze tři agentury.
Kritika GAO se snáší mj. na hlavu agentury FEMA (Federal Emergency Management Agency), která je dodnes obviňována, že svým liknavým postojem přispěla ke zbytečně vysokým škodám a ztrátám na životech při řádění hurikánu Katarina na sklonku loňského léta. Podle GAO sice FEMA stanovuje cíle, jichž by měly jednotlivé americké federální organizace dosáhnout – ale absolutně jim nepomáhá/neradí, jak těchto cílů dosáhnout


Komentáře