Už skoro polovina firem zažila výpadky v důsledku ztráty dat

Také 68 % běžných uživatelů bylo svědky ztráty dat či zařízení, i proto se postupně zvyšuje se frekvence zálohování. Vyplývá to z průzkumu společnosti Acronis.

Už skoro polovina firem zažila výpadky v důsledku ztráty dat


Průzkum společnosti Acronis je již v pořadí pátý, který od roku 2016 pravidelně provádí u příležitosti Světového dne zálohování. Letos jej společnost rozšířila i na skupinu IT administrátorů, kteří zodpovídají za firemní IT infrastruktury. Bylo dotázáno na tři tisíce respondentů z celého světa, jak běžných uživatelů, tak firemních IT profesionálů. Není překvapením, že dle výsledků zpracovaných na základě průzkumu se obě skupiny výrazně liší, jak zodpovědností k ochraně dat, tak i způsobem zabezpečení. 

Nejzajímavější údaje z letošního průzkumu:

  • 68 % běžných uživatelů již zažilo ztrátu dat či zařízení, ať již svých či rodinných příslušníků, což je o 3 procentní body více než při loňském dotazování.
  • 42 % firem zažilo výpadky provozu v důsledku ztráty podnikových dat, což je o 12 procentních bodů více než vloni.
  • I když většina (51 %) běžných uživatelů stále zálohuje lokálně, 31 % již zálohuje do cloudu a 17 % kombinovaně, což je o 5 resp. o 7 procentních více než vloni.
  • V případě IT administrátorů zálohuje 25 %, lokálně, 35 % do cloudu, 20 % kombinovaně a zbylých 20 % replikuje data do jiných datových center.
  • Výrazně narostly obavy běžných uživatelů z ransomwarových útoků (o 29 %), cryptojackingu (o 31 %) a sociálního inženýrství (o 34 % bodů)
  • Na firemní úrovni se zvyšuje frekvence zálohování: významně přibylo IT administrátorů, kteří zálohují alespoň jednou denně (nyní 27 %) nebo vícekrát za den (nyní 15 %), naopak rychle ubývá těch, kteří zálohují pouze jednou či dvakrát za měsíc (nyní 20 %). 

„Povědomí o kybernetických hrozbách mezi běžnými uživateli rychle roste, což je důsledek osobní zkušenosti se ztrátou dat a také množících zpráv o kybernetických útocích,“ řekl Zdeněk Bínek, zodpovědný za prodej řešení Acronis v ČR a na Slovensku. „Avšak z průzkumu je patrné, že stále existuje velký rozdíl v přístupu mezí běžnými uživateli a IT profesionály. U těch oceňujeme zejména trend častějšího podnikového zálohování, protože čím je frekvence nižší, tím se zvyšuje i riziko ztráty většího množství dat a náklady na jejich obnovu.“

Úvodní foto: Adobe Stock


Komentáře