Uživatelsky atraktivní školení kyberbezpečnosti začalo nabízet AEC

Efektivní bezpečnostní vzdělávací program pro zaměstnance firem a institucí začala prostřednictvím nástrojů platformy KnowBe4 nabízet firma AEC. Podniky tak pomocí něj mohou lépe čelit kyberne-tickým útokům, včetně falešných e-mailů nebo podvodných telefonátů.

Uživatelsky atraktivní školení kyberbezpečnosti začalo nabízet AEC


Zákazníci společnosti AEC si nyní mohou vybrat ze dvou vzdělávacích módů. Ten první jim umožňuje pořídit si produkt v podobě nástrojů platformy KnowBe4, kde si mohou sami nasimulovat hackerské útoky a následně využívat navazující e-learningovou výuku podle své potřeby.

Pro takovou činnost však většině tuzemských firem chybí potřebné know-how. Správně zpracovat, zacílit a vyhodnotit veškeré kroky je náročné. AEC proto nabízí i druhou možnost, a to objednat si security awareness jako komplexní službu, kde veškeré postupy, včetně využití unikátních nástrojů, zajišťují experti AEC.

„Partnerství s firmou KnowBe4, která představuje špičku v oblasti security awareness, znamená pro AEC významnou evoluci nabízených služeb,“ zdůraznil Maroš Barabas, Head of Product Management společnosti AEC, a dodal: „My teď můžeme propojit a zautomatizovat jednotlivé dílčí kroky všech našich výukových programů a jejich sílu napřít správným směrem.“

Hlavní předností KnowBe4 podle AEC je, že dokáže zajímavým způsobem spojit testování s učením. Prostředí, v němž pracuje, umožňuje provádět přezkoušení před i po provedení školení.

Díky tomu je dobře patrné, kteří uživatelé se v průběhu času zlepšují a kteří ještě potřebují pomoci a s čím konkrétně. Zjištěné výsledky lépe pomáhají přizpůsobit školení jak jednotlivým účastníkům, tak i celkovým potřebám dané organizace.

Firmy tak mají k dispozici výukový program sestavený v podobě celé série atraktivních kroků: rozbory incidentů, školení, názorná infografika, informativní e-maily, ale i přezkušování a specifické testování získaných znalostí zaměřené na fyzické, e-mailové, ale i telefonické metody útoků.

Cílem školení je pak změnit návyky uživatelů a upevnit nové vzorce jejich chování tak, aby se téma kybernetické bezpečnosti stalo přirozenou součástí kultury firmy.

Zdroj: AEC

 

Z našich dosavadních zkušeností vyplývá, že osobní konfrontace s útokem, byť simulovaným, a vlastní intenzivní prožitek té situace, přinášejí zaměstnancům dlouhodobou zkušenost,“ říká Barabas.

Drtivá většina všech kybernetických útoků se podle AEC dnes zaměřuje na nejslabší článek ochrany firemních dat, a tím je člověk. Útočníci používají nejrůznějších podvodných metod, včetně shromažďování volně dostupných informací, s jejichž pomocí se pak pokouší vystavit uživatele tlaku, zmást ho a oklamat.

„Stále více firem zjišťuje, že nejlepší způsob, jak svá data zabezpečit před útokem sociálním inženýrstvím, není vystavět kolem nich nákladnou technologickou hradbu, ale co nejlépe poučit své lidi. Vzdělávání zaměstnanců v podobě standardního jednorázového školení se přitom ukázalo jako málo účinné,“ dodáváBarabas.

Úvodní foto: Fotolia ©


Komentáře