V Praze se poprvé sešla pracovní skupina CSIRT

CSIRT.CZ mj. pomáhá předávat hlášení o bezpečnostních incidentech správcům těch sítí nebo domén, z nichž incidenty pocházejí, ale kde se při komunikaci mezi původcem incidentu a obětí vyskytnou problémy. V tomto směru tedy slouží jako institut poslední záchrany pro případ, že jiné metody selžou.V Praze se konalo první jednání pracovní skupiny CSIRT.CZ, jejímiž členy jsou zástupci významných provozovatelů sítí, poskytovatelů obsahu a rizikových služeb v České republice. V průběhu jednání byla projednána základní pravidla komunikace i spolupráce a také provozní aspekty pracovní skupiny.

CSIRT.CZ (Computer Security Incident Response Team) je název modelového bezpečnostního týmu pro koordinaci řešení bezpečnostních incidentů v počítačových sítích v České republice. Cílem CSIRT.CZ je pomáhat provozovatelům internetových sítí v České republice zřizovat jejich vlastní bezpečnostní týmy a bezpečnostní infrastrukturu, řešit bezpečnostní incidenty, a tím zlepšovat bezpečnost jejich sítí i globálního Internetu.

CSIRT.CZ také pomáhá předávat hlášení o bezpečnostních incidentech správcům těch sítí nebo domén, z nichž incidenty pocházejí, ale kde se při komunikaci mezi „původcem incidentu“ a „obětí“ vyskytnou problémy. V tomto směru tedy slouží jako jakýsi „institut poslední záchrany“ pro případ, že jiné metody selžou.

Výstavba a provoz pracoviště CSIRT.CZ je jeden z dílčích úkolů projektu Kybernetické hrozby z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky, který je financován Ministerstvem vnitra České republiky.

Zakládajícími členy týmu CSIRT.CZ jsou členové bezpečnostního týmu CESNET-CERTS, který je historicky prvním oficiálním týmem CSIRT zřízeným v České republice. CESNET-CERTS byl ustanoven v lednu 2004, je provozován sdružením CESNET a jeho hlavním úkolem je řešení bezpečnostních incidentů v síti národního výzkumu CESNET2 a jeho koordinace. Členové CESNET-CERTS zajišťují v prostředí CSIRT.CZ jeho rutinní funkce, ale především fungují jako zdroj know-how a praktických zkušeností, které jsou pro chod CSIRT týmu zapotřebí. V průběhu roku 2008 by mělo dojít k zaškolení nových členů CSIRT.CZ.

Viz také:
Ministerstvo vnitra spustilo projekt proti kybernetickým hrozbám


Komentáře