Velký výpadek internetu na Liberecku kvůli opravě kolejí

V ranních hodinách došlo k fyzickému přerušení optického kabelu podél koridoru Českých drah. Díky tomu byl způsoben výpadek služeb, které využívají mimo jiné i společnosti UPC Česká republika, CL Net, Liberecká informační služba či T-Systems.Liberecko postihl dnes velký výpadek telekomunikačních služeb, postiženy jsou desítky tisíc obyvatel.

V ranních hodinách došlo k fyzickému přerušení optického kabelu podél koridoru Českých drah a tím byl znemožněn provoz služeb telekomunikačních operátorů na Liberecku. V tomto kabelu je umístěno i optické vlákno, které je součástí národní páteřní sítě společnosti Sloane Park. Díky tomu byl způsoben výpadek služeb, které využívají mimo jiné i společnosti UPC Česká republika, CL Net, Liberecká informační služba či T-Systems.
Podle slov technického ředitele a člena představenstva Sloane Park Lubomíra Otce, byl optický kabel přerušen zásahem třetí strany. Podle dosavadních informací se nejedná úmyslné poškození, ale o nedbalost drážních pracovníků, kteří kabel přerušili při opravě kolejového tělesa. Lubomír Otec dále dodává, že tato situace by nenastala, kdyby se povedlo dříve vybudovat trasu mimo ČD. Bohužel budování záložního optického kabelu již téměř rok naráží projednávání s místními úřady.

Sloane Park bude kompenzovat veškeré ztráty plynoucí z výpadku a to i přes to, že není přímo odpovědná za vzniklou situaci.


Komentáře