Více než polovina středních firem zaznamenala v posledním roce zvýšený počet hackerských útoků

Společnost McAfee zveřejnila zprávu Security Paradox. Ze studie vyplývá, že středně velké organizace zaznamenaly za poslední rok rostoucí počet útoků proti svým sítím a systémům.


Celosvětově provedený průzkum ukazuje, že více než polovina firem zaznamenala v posledním roce větší počet bezpečnostních incidentů. 40 % z nich bylo postiženo narušením dat, přičemž 75 % respondentů současně připouští, že vážné narušení dat by mohlo znamenat konec jejich firmy.

Více než 83 % respondentů uvedlo, že je znepokojeno nebo velmi znepokojeno možností cíleného útoku na svou firmu. 51 % má již jedno nebo více napadení za sebou a 16 % z napadených strávilo obnovou systémů více než týden.

Další zjištění průzkumu:

30 % středních firem bylo nuceno řešit více incidentů souvisejících s bezpečností sítě.

58 % respondentů uvedlo, že jejich firma věnuje na zabezpečení IT systémů méně než 3 hodiny týdně. Loni byl tento podíl 65 %.

30 % organizací má na zabezpečení roční rozpočet pod 10 000 dolarů, 6 % naopak vyšší než 100 000 dolarů. Tato čísla se liší od analýzy společnosti Gartner, podle níž firmy vynakládají na zabezpečení v průměru 5 % z celkového rozpočtu na IT a přibližně 525 dolarů ročně na zaměstnance. Rozdíl je dán pravděpodobně tím, že průzkum Security Paradox se zaměřil na segment středně velkých firem, zatímco Gartner na firmy všech velikostí.

5 % středních organizací přiznalo, že utrpěly ztráty dat v hodnotě větší než 25 000 dolarů. Z těchto firem bylo 25 % z Číny, 14 % z Francie a 11 % z Indie.

88 % středních organizací uvedlo, že u nich došlo k bezpečnostnímu incidentu, který byl vyvolán neúmyslně.

60 % odpovídajících přiznalo, že znají méně než 3/4 regulačních požadavků, které by jejich organizace měla splnit, aby dosáhla shody s předpisy.

Průzkum pro studii Security Paradox byl na objednávku společnosti McAfee proveden firmou Bloor Research. Dotazováno bylo 1 100 respondentů, kteří byli odpovědní za správu nebo nákupy IT v organizacích mezi 51 a 1 000 zaměstnanci. Do průzkumu byly zahrnuty firmy z Austrálie, Číny, Indie, Japonska, Francie, Německa, Nizozemí, Španělska, Velké Británie, Brazílie, Mexika, Kanady a USA.Komentáře