Vícevrstvou filtraci spamu nabízí IceWarp

Nová verze produktu Mail server, kterou na trh uvedla firma IceWarp, zahrnuje plnou podporu mobilních služeb, zejména v implementaci technologie Push, vylepšené podpoře univerzálního protokolu pro synchronizaci SyncML a integrované SMS bráně. Lépe je podporována i správa řešení a detekce spamu.Nová verze produktu Mail server, kterou na trh uvedla firma IceWarp, zahrnuje plnou podporu mobilních služeb, zejména v implementaci technologie Push, vylepšené podpoře univerzálního protokolu pro synchronizaci SyncML a integrované SMS bráně.
Novinkou v produktu je mimo jiné nová metodika filtrace nevyžádané pošty ve znamení služby Antispam Live. Služba je založena na technologii společnosti Commtouch, kdy způsob identifikace spamu není založen na standardním hodnocení obsahu, hlaviček a ostatních atributech zprávy, ale na algoritmu, jehož základem je analýza příchozích spojení. Během analýzy je brán v potaz počet spojení, jejich struktura a původ. Každé spojení je v reálném čase ověřováno oproti sdílené síti ostatních instalací e-mailových serverů po celém světě.
Všechny servery, které jsou součástí této sítě,tak mohou navzájem komunikovat a vyměňovat si informace o útočnících, struktuře útoku a obecných vlastnostech pokusů o kompromitaci mailové komunikace. Antispam Live je doplňkovým produktem ke standardnímu modulu Instant Antispam, který využívá vlastní off-line metody k identifikaci spamu na základě analýzy obsahu.
Mnoho inovací zaznamenal i IceWarp GroupWare určený pro spolupráci v týmu, sdílení a synchronizaci dat. Novinkou je také plná podpora mobilních služeb, protože IceWarp server obsahuje integrovanou vlastní SMS bránu, jejíž hlavní funkcí je odesílání upozornění na nové e-maily nebo kalendářové záznamy. V praxi to znamená, že mobilní telefon dostane ve speciálně formátované SMS zprávě upozornění na potřebu synchronizace v případě přidání některé položky do GroupWaru. Tím může například dojít k přidání nového kontaktu v Outlooku a k jeho automatickému vytvoření v mobilním telefonu (automatickou synchonizaci).
Dalším novinkou ve verzi 9.2 je větší podpora Mac platformy. Uživatelé Mac platformy mohou pracovat s novým IceWarp WebMail rozhraním plně založeným na technologii Web 2.0, nebo používat iCal pro plánování svého harmonogramu. V dalších verzích se připravuje rozšíření pro plnou podporu mobilních zařízení Apple iPhone.
Z pohledu správců sítí je nutné zmínit dvě inovace. První z nich je možnost vzdálené aktualizace MS Outlook konektorů, které mají za úkol synchronizaci položek mezi serverem a klientským Outlookem a také možnost přímého ověřování oproti doménovému řadiči bez nutnosti konfigurace hesla v konektoru. S novou verzí určenou pro platformu Windows se na trhu objevila nová verze určená pro organizace, využívající platformu Linux.


Komentáře