Virtualizace desktopů jednoznačně posílí bezpečnost

Společnosti dnes intenzivně hledají řešení, které by bylo nejvhodnějším kompromisem mezi maximální mírou bezpečnosti a nejvyšší produktivitou byznysu. Aby mohly organizace fungovat při co největší konkurenceschopnosti, potřebují, aby pracovníci přistupovali k podnikovým zdrojům z více míst a více způsoby než kdykoliv dříve.

Virtualizace desktopů jednoznačně posílí bezpečnost


Výsledné rozšiřování variability pracovních umístění, typů pracovníků a metod přístupu však dotlačilo klasické bezpečnostní strategie na kritickou mez a tuto situaci navíc dále komplikuje konzumerizace IT tím, že do pracovního prostředí vstupuje rozmanitá směs notebooků, smartphonů a tabletů.

Ty jsou jak ve vlastnictví podniku, tak i stále častěji ve vlastnictví samotných pracovníků. Přestože jsou technologie jako firewally, antiviry, přístupová hesla a monitoring perimetru sítě důležitým základem, stále častěji dochází k jejich obcházení, protože zkušení útočníci míří přímo na aplikace a data. Je proto nutná nová bezpečnostní vrstva – taková, která umožní efektivnější risk management. Podle zkušeností expertů je řádná správa a kontrola nad uživatelskými účty, právy a povoleními jedním z nejefektivnějších způsobů zajištění toho, aby data neunikla mimo společnost.

Dodatečnou vrstvou může být právě virtualizace desktopů, jež organizacím poskytuje plnou svobodu k přijetí workshiftingu (posunu pracovní doby dle individuálních preferencí) a zapojení zaměstnanců i zdrojů do práce kdekoliv a kdekoliv jsou potřeba. Zároveň posiluje úroveň bezpečnosti a souladu s interními pravidly, čímž podporuje vaše priority jak v byznysu, tak v IT.

Rostoucí komplexnost zvyšuje riziko organizací
Bezpečnost informací se stává stále důležitější starostí organizací všech typů. Dnešní hrozby jsou mnohem silnější než kdy dříve, ať už jde o infekci firemních sítí účelovým malwarem, cílený hackerský útok, sofistikované phishingové útoky nebo o otevřenou manipulaci s majetkem společnosti a jejím duševním vlastnictvím či o krádeže těchto dat.

V posledních letech se dopady podobných prolomení bezpečnosti (týkající se jak finanční ztráty, tak poškození dobrého jména a reputace značky) násobně zvýšily. Krádeže osobních informací z korporací poukazují na šíři rizik, kterým organizace čelí. Bezpečnostní incidenty také narušují kontinuitu obchodních operací, jež se nemohou vrátit do normálu, dokud není únik dat diagnostikován a zastaven a poškození není vyhodnoceno a napraveno.

Ve své podstatě se nelze divit tomu, že stále více lidí v oddělení IT cítí, že zaostávají – utrácejí stále více peněz za bezpečnost, aniž by byli schopni reagovat na nedostatečnost dosavadních bezpečnostních strategií pro stále komplexnější výpočetní prostředí. Základní otázka zůstává stejná: jak může IT znovu získat kontrolu nad daty a snížit rostoucí riziko pro byznys?

Nejjednodušším přístupem by bylo uzamknout přístup a donutit všechny, aby s daty pracovali pouze v rámci korporátních sítí na standardních zařízeních – to je ovšem poněkud nereálné.

Celková eliminace rizik není realistická. Existuje však jeden způsob, jak může IT zvládat rizika, aby splňovalo požadavky organizace na bezpečnost informací, ochranu dat a soukromí – při současné maximalizaci produktivity byznysu.

Jádrem této strategie je umožnit vhodnou úroveň bezpečného přístupu a spolupráce pro pracovníky při maximalizaci jak kontroly nad podnikovými daty, aplikacemi a infrastrukturou, tak jejich ochrany. Technologií, která tuto strategii umožňuje, je virtualizace desktopů.Úvodní foto: © vege - Fotolia.com


Komentáře