Vízový informační systém pomůže zabránit vstupu nežádoucích osob do ČR

Úkolem systému, který má fungovat na 212 pracovištích zastupitelských úřadů po celém světě, bude sbírat žádosti o víza a zpracovávat biometrické údaje cizinců vstupujících do Schengenského prostoru.Společnost Asseco Czech Republic zvítězila ve výběrovém řízení ministerstva zahraničních věcí na dodavatele vízového informačního systému. Tento systém by měl České republice pomoci při zpracování žádostí a vydávání viz pro vstup cizinců do Schengenského prostoru. Ministerstvo si od něj slibuje nejenom zjednodušení a zrychlení práce na zastupitelských úřadech při vyřizování vízové agendy, ale také zvýšení bezpečnosti osobních údajů a zefektivnění kontroly vstupu nežádoucích osob do naší země. Kontrakt mezi oběma stranami ve výši 130 milionů korun byl podepsán v těchto dnech.

Úkolem systému, který má fungovat na 212 pracovištích zastupitelských úřadů po celém světě, bude sbírat žádosti o víza a zpracovávat biometrické údaje cizinců vstupujících do Schengenského prostoru. Tyto informace obdrží prostřednictvím ministerstva zahraničních věcí Cizinecká policie, která rozhodne o vydání či nevydání příslušného víza. Velvyslanectví a konzuláty, které budou schengenská víza udělovat, budou těmito novými pracovišti postupně vybaveny v období od června 2009 do června 2011.

V Schengenské dohodě se ČR zavázala zprovoznit tento systém k vydávání víz do poloviny roku 2009. Jeho smyslem je mj. poskytovat údaje o cizích nežádoucích osobách ostatním státům Schengenského prostoru. Podle společnosti Asseco budeme jednou z prvních zemí, která tento systém zavede.

Vízový informační systém České republiky je rozdělen na dvě části – národní a zahraniční. Tu první spravuje ministerstvo vnitra (dodavatelem je společnost IBM), tu druhou má v kompetenci ministerstvo zahraničních věcí, kterou nyní připraví Asseco Czech Republic.


Komentáře