VMware Horizon App Manager pro přístup k apllikacím v cloudu

Společnost VMware představila produkt Horizon App Manager, uživatelsky zaměřenou správcovskou službu pro přístup ke cloudovým aplikacím.


VMware Horizon App Manager představuje první část vize společnosti s názvem „Projekt Horizon", která byla představena na konferenci VMworld 2010. Další verze  VMware Horizon zprostředkují uživatelům přístup k různým druhům aplikací, virtuálním plochám Windows a datovým zdrojům a zároveň má zajistit firmami požadované zabezpečení a kontrolu. Výsledkem bude jednoduché uživatelské prostředí při přístupu k pracovním zdrojům v rámci privátního a veřejného cloudu pomocí jakéhokoli zařízení, které si uživatel zvolí.

 

„Mobilní a cloudová éra si žádá, že přístup k aplikacím uvnitř i za hranicemi firewallu musí mít každé zařízení na jakémkoli místě, a přináší tak zásadní nové problémy pro klasický model zabezpečení a správy v rámci firmy," uvedl Brian Byun, viceprezident a generální ředitel pro cloudové aplikace VMware. „VMware Horizon App Manager řeší tyto výzvy tak, že zavádí správu identity koncového uživatele a aplikací jako cloudovou službu."

 VMware Horizon App Manager v sobě zahrnuje identitu jako servisní terminál, který bezpečně rozšiřuje stávající identitu uživatele například v systémech Microsoft Active Directory nebo jiných adresářových řešeních na veřejné cloudové aplikace třetích stran, jako jsou Box.net, BroadVision, Google, Salesforce.com, WebEx nebo Workday.

Tím se zjednodušuje správa přístupových údajů pro vícenásobný přístup, který si vyžaduje rostoucí množství cloudových aplikací, které se dnes běžně ve firmách používají. Zjednodušení je přínosné jak pro IT oddělení, tak pro uživatele, neboť sdružuje jednotlivá úložiště identit do jedné firemní identity, která dokáže zabezpečit uživatelský přístup napříč privátními a veřejnými cloudy.Komentáře