VMware Site Recovery Manager zjednodušuje obnovu po katastrofě

Tradiční plány na obnovu s sebou podle VMware firmám přinášejí citelná rizika spočívající ve velkých prostojích, neboť jejich zavedení je pracné, údržba časově náročná a testování velmi obtížné. Nevirtualizované systémy velkou měrou závisí na konfiguracích hardwaru, který činí odpovídající automatizaci procesu velmi obtížnou.



Společnost VMware oznámila dostupnost řešení Site Recovery Manager. Produkt je součástí řešení VMware pro správu a automatizaci datacentra, umožňuje virtualizaci za účelem zjednodušení plynulého obchodního plánování a testování a snižuje rizika a složitost procesu obnovy po katastrofě (disaster recovery). VMware Site Recovery Manager se na trhu objeví do 30 dnů.

Tradiční plány na obnovu s sebou podle VMware firmám přinášejí citelná rizika spočívající ve velkých prostojích, neboť jejich zavedení je pracné, údržba časově náročná a testování velmi obtížné. V důsledku toho lze odpovídajícím způsobem chránit pouze část důležitých systémů. Například v rámci běžných plánů na disaster recovery pro datacentra je zapotřebí rozsáhlé dokumentace sestávající ze stovek stran instrukcí obsažených v evidenci výpočtu, které je téměř nemožné udržovat v přesném a aktuálním stavu. Složitost manuálních obnovovacích procesů v rámci těchto evidencí výpočtu firmám ztěžuje spolehlivou obnovu v požadovaném čase. Tradiční nevirtualizované systémy velkou měrou závisí na konfiguracích hardwaru, který činí odpovídající automatizaci procesu velmi obtížnou.

Site Recovery Manager podle dodavatele bezproblémově funguje s VMware Infrastructure, VMware VirtualCenter a replikační softwarem od partnerů zabezpečujících zálohování tak, aby bylo možné zajistit integrovanou správu a automatizaci procesu disaster recovery. Poskytuje:

Integrovanou správu plánů procesu disaster recovery. Vytváření, aktualizace a dokumentování obnovovacích plánů přímo z virtuálního centra VMware.
Nerušivé testování plánů procesu disaster recovery. Provádění automatizovaných testů plánů na obnovu v izolovaném testovacím prostředí za použití plánu na obnovu, který by byl použit při skutečném selhání. Závislost na konfiguraci hardwaru je odstraněna a testování může být provedeno tak, aniž by byly ovlivněny produkční systémy.
Automatizované selhání a obnova. Automatické provedení obnovovacího procesu, a to bez nutnosti provádět mnoho pomalých a nespolehlivých manuálních procesů v rámci tradičního procesu disaster recovery.

VMware Site Recovery Manager umožňuje zákazníkům investovat do paměťového replikačního softwaru od hlavních partnerů společnosti VMware zabývajících se zálohováním dat, jako jsou například 3PAR, Dell, EMC, FalconStor, Hitachi Data Systems, HP, IBM, LeftHand Networks nebo NetApp.

Viz také:
Kritická chyba ve VMware umožňuje ovládnutí hostitelského systému
Recovery Management nabízí rychlejší obnovu po selhání










Komentáře