Výdaje na zabezpečení rostou i při celkovém poklesu trhu

Analýza společnosti Gartner provedená mezi 1 000 IT profesionály z celého světa vede k závěru, že bezpečnost zůstane pro většinu firemních IT oddělení prioritou i v letošním roce.


Rozpočty na zabezpečení porostou podle prognózy Gartneru roku 2010 o přibližně 4 % a rozpočty na nákup bezpečnostních služeb vzrostou o 3 %. Řada velkých projektů v oblasti bezpečnosti, například nasazení systémů pro řízení identit a přístupu, se sice v důsledku rozpočtových restrikcí zpomaluje/odsouvá, nebývají však zcela rušeny.

Pokud tato čísla srovnáme s vývojem výdajů na další odvětví IT, vychází z toho bezpečnost jednoznačně jako jedna z priorit (celkové výdaje na IT se podle průzkumu naopak sníží mezi 1 a 2 %). I v situaci, kdy se firmy snaží ořezávat celou řadu nákladových položek, je adekvátní zabezpečení vnímáno většinou jako naprostá nutnost. Dodavatelé bezpečnostního softwaru se mohou v porovnání a jinými softwarovými firmami očekávat nadprůměrný růst trhu.

Hlavním faktorem, který ovlivňuje firemní bezpečnostní politiky, jsou samozřejmě nové hrozby. Významnou roli ale hrají i měnící se regulatorní požadavky (respondenti se např. stěžují, že drahé je vyhovět standardu pro zpracování platebních karet PCI DSS), snaha firem vylepšit řízení rizik a stále nejistá ekonomická situace. Gartner předpokládá, že pokud v příštích měsících dojde k většímu oživení ekonomiky, firmy budou zvažovat větší výdaje v jiných oblastech (marketing, podpora prodeje, akvizice...) a do jiných odvětví IT (řízení vztahů se zákazníky, business intelligence), což by mohlo vést k tlaku na omezení výdajů na zabezpečení.

Pro plánování rozpočtu na IT zabezpečení doporučuje Gartner realistický přístup. Zodpovědní pracovníci mohou své záměry prosadit pouze ve shodě s vedením firmy a při shodě na tom, jak závažné důsledky by mělo narušení bezpečnosti na vlastní podnikání. Lze také předpokládat, že výdaje na zabezpečení budou mnohdy realizovány i jinými odděleními a prostředky budou zčásti „rozptýleny“ - například zabezpečení koncových bodů se dnes často pokládá spíše za provozní náklad než za výdaj na bezpečnost, což podle Gartneru vlastně znamená, že výdaje na bezpečnost jsou ve výsledcích studie podhodnoceny. Každopádně lze doporučit vyhradit si v rozpočtu rostoucí prostředky na boj s novými hrozbami a zranitelnostmi.

Co se týče různých typů bezpečnostního softwaru, růst by měly výdaje za SIEM (řešení pro správu bezpečnostních informací a událostí), nástroje pro filtrování URL nebo zabezpečení e-mailu a virtualizovaných datových center. Z bezpečnostních služeb poroste především zabezpečení e-mailu a webu založené u poskytovatele služby na infrastruktuře cloud computingu.

Speciálně v ČR porostou výdaje na bezpečnost IT ještě rychleji. V letošním roce Gartner například očekává meziroční nárůst výdajů na bezpečnostní software o 16,7 % a celkový objem trhu ve výši 39,7 milionů dolarů. Průměrný meziroční růst v letech 2009-2014 by měl být 12,3 %. Útlum (respektive snížení tempa růstu), k němuž zde došlo loni, by letos neměl pokračovat a dodavatelé zabezpečení se již podle Gartneru budou mohou těšit z výrazného oživení trhu.Komentáře