Vylepšenou softwarovou bezpečnostní bránu představil TrustPort

Varianta 5.2 nahrazuje produkt Internet Gateway 5.1, který bude podporován jen do konce ledna 2009. Novinka funguje jako bezpečná brána, monitorující veškerý poštovní a webový provoz mezi vnitřní sítí i vnějším světem a zajišťuje autorizaci uživatelů či šifrování dat. Oproti předchůdci se vyznačuje vyšším výkonem nebo vylepšenou ochranou proti spamu či phishingu.Varianta 5.2 nahrazuje produkt Internet Gateway 5.1, který bude podporován jen do konce ledna 2009. Novinka funguje jako bezpečná brána, monitorující veškerý poštovní a webový provoz mezi vnitřní sítí i vnějším světem a zajišťuje autorizaci uživatelů či šifrování dat. Oproti předchůdci se vyznačuje vyšším výkonem nebo vylepšenou ochranou proti spamu či phishingu. Došlo také k optimalizaci grafického uživatelského rozhraní a nápovědy.
Pokud jde o bezpečnost poštovního provozu, nová verze přichází s dalšími účinnými metodami pro rozpoznání spamu. Velmi efektivní je například dočasné blokování pošty z počítačů v internetu, které v určité chvíli začnou rozesílat spam ve větším než kritickém množství. Bylo zavedeno zaznamenávání poštovních adres, s nimiž v nedávné době probíhala komunikace; ty jsou pak vyňaty z antispamové kontroly a dále se tak snižuje riziko mylného vyřazení zprávy jako spamu.
Novinkou je také zdokonalená analýza poštovního provozu, která poskytuje snadné dohledání ztracené zprávy v záloze nebo ve virové či spamové karanténě, s možností zprávu znovu poslat adresátovi. Pro plynulé odesílání odchozí pošty nabízí řešení funkci privilegovaného portu, užitečného v případě zahlcení serveru velkým množstvím příchozí pošty.
Kontrola webového provozu také doznala podstatných změn. Uveďme například ochranu pro phishingu, podvodným stránkám, jejichž cílem je odcizení citlivých osobních údajů. Velmi prospěšnou novinkou je schopnost zablokovat stahování podvodných dokumentů, které se snaží vyhnout antivirové kontrole maskováním svého skutečného formátu.
Součástí produktu Net Gateway 5.2 je také WebFilter 5.2. Toto řešení slouží ke kategorizaci webových stránek, k monitorování a blokování nežádoucích stránek spadajících do definovaných kategorií. Je vhodné například pro organizace, které potřebují regulovat stahování nelegálního obsahu nebo nadměrné zatěžování sítě mimopracovními webovými aktivitami svých zaměstnanců.


Komentáře