Výsledky experimentu jsou hrozivé, se spamem je třeba žít

Text uváděný v předmětu spamového e-mailu se dnes nejčastěji týká financí, například oznamuje předběžné schválení půjčky nebo žádosti o vydání kreditní karty. Výsledky pokusu také potvrzují posun od hromadně šířeného e-mailového spamu ke „kampaním“, které jsou cílenější.Společnost McAfee oznámila výsledky svého experimentu S.P.A.M (Spammed Persistently All Month, Po celý měsíc vystaveni spamu) – prvního experimentu tohoto typu. V rámci tohoto pokusu 50 lidí z celého světa brouzdalo 30 dní na webu, aniž by jejich počítače byly nějak chráněny.
Spammeři projevili očekávanou aktivitu. Ve zvýšené míře dnes používají psychologických triků, jimiž se snaží uživatele Internetu nalákat, aby sdělili další kontaktní údaje, informace o své identitě i o finanční situaci. Experiment S.P.A.M zřetelně ukázal, že spam se stále vyvíjí, více využívá lokálních jazyků a místních kulturních specifik a je čím dál cílenější, čímž se znesnadňuje jeho odhalení.

Účastníci tohoto experimentu z 10 zemí obdrželi více než 104 000 spamových e-mailů.
V přepočtu na jednoho účastníka se jednalo v průměru o 2 096 spamů, tj. asi 70 nevyžádaných e-mailových zpráv denně.

Jedním z cílů, které společnost McAfee chtěla tímto průzkumem zdůraznit, je to, že spam není jen něčím obtěžujícím, ale představuje skutečnou hrozbu; navíc neexistují žádné známky toho, že by tato hrozba ustupovala. Celá řada spamových zpráv, které obdrželi účastníci experimentu, byly ve skutečnosti phishingové e-maily. Další e-maily obsahovaly viry. Mnoho e-mailů se snažilo do počítačů nepozorovaně instalovat škodlivé programy pomocí odkazů na nebezpečné webové servery. Řada účastníků experimentu hlásila snížení rychlosti počítače stejně jako zvyšující se počet automaticky otevíraných oken (pop-up).
Výsledky pokusu také potvrzují posun od hromadně šířeného e-mailového spamu ke „kampaním“, které jsou cílenější. Největší množství spamu, který příjemci jako spam nerozpoznají, je psáno buď v místním jazyce, nebo používá metody sociálního inženýrství. Největší množství spamu ve svém vlastním jazyce dostávají uživatelé ve Francii a Německu (11, resp. 14 procent veškerého spamu v těchto zemích je psáno francouzsky, resp. německy). Odborníci společnosti McAfee předpokládají, že autoři spamu budou v budoucnu používat místních jazyků ve stále větší míře.

Blahopřejeme! Vaše žádost byla schválena...
Text uváděný v předmětu spamového e-mailu se dnes nejčastěji týká financí, například oznamuje předběžné schválení půjčky nebo žádosti o vydání kreditní karty. Tato situace může prostě znamenat, že se spammeři snaží využít současné situace v oblasti osobních financí a problémů se získáním půjčky (viz hypoteční krize a krize likvidity v některých zemích).
Bez ohledu na všeobecnou známost „nigerijských“ spamových e-mailů jsou lidé stále ještě ochotni se tímto způsobem nechávat podvést. V současnosti nejobvyklejší metoda těchto e-mailů předstírá, že příjemce e-mailu je dědicem nějakého dávno ztraceného příbuzného v Nigérii. E-maily tohoto typu jsou ze všeho nejvíce zaměřeny na uživatelé Internetu ve Velké Británii – ti z jejich celkového množství dostávají 23 procent.

Dave DeWalt, výkonný ředitel a prezident společnosti McAfee, k výsledkům pokusu uvedl: „Myslím, že výsledky experimentu ukazují, že spam spojený s kybernetickou kriminalitou je ohromný problém, který se prostě nechystá vyklidit pole. Otázka už nadále nestojí, jak tento problém vyřešit, ale jak ho „uřídit“, udržet v rozumných mezích.

Viz také:
Padesát dobrovolníků z celého světa se na 30 dnů vystaví spamu


Komentáře