Výzkumníci: Neviditelný hardwarový trojský kůň možný

Tým bezpečnostních výzkumníků z USA a Evropy zveřejnil pojednání ukazující na to, jak mohou být integrované obvody v počítačích i armádním vybavení během výrobního procesu napadeny pomocí neodhalitelných změn na úrovni tranzistorů.

Výzkumníci: Neviditelný hardwarový trojský kůň možný


Pojednání jako příklad účinnosti této metody popisuje, jak by mohla být použita k upravení a oslabení generátoru náhodných čísel na procesoru Ivy Bridge.

Tento výzkum je prvním, který popisuje možnost vložení hardwarového trojského koně do procesoru bez dodatečných obvodů, tranzistorů či jiných zdrojů, popsal Christof Paar, vedoucí fakulty informačních technologií na německé Rúrské univerzitě.

Podle Paara jsou hardwarové trojské koně předmětem výzkumu již od roku 2005, kdy americké ministerstvo obrany vyjádřilo znepokojení nad tím, že se armáda spoléhá na integrované obvody vyráběné v zahraničí.

Jednotlivé bloky obvodu v jediném mikročipu často navrhuje několik různých subjektů, vyrábí je jedna zahraniční firma, druhá je balí a třetí distribuuje, což podle pojednání vedlo k problémům s důvěrou a k obavám o bezpečnost.

V průběhu let věnovali výzkumníci pozornost spíše nacházení způsobů, jak tyto zákeřné součásti v hardwaru, které byly do čipu záměrně umístěny během výrobního procesu, nalézt a odstranit, především v případech, kdy mají čipy sloužit například armádě. Celkem překvapivě se však mnohem méně pozornosti věnovalo tomu, jak by mohl někdo hardwarového trojského koně v první řadě sestavit a implementovat.

Předchozí výzkumy popisovaly hardwarové trojské koně skládající se z malých až středních integrovaných obvodů přidaných do procesoru během vytváření vrstvy jazyka popisu hardwaru. Poslední výzkum oproti tomu ukazuje, jak může být trojský kůň umístěn v pozdější fázi výroby, a to změnou dopování v několika tranzistorech.

Dopování je proces, který modifikuje elektronické vlastnosti křemíku přidáním různých „nečistot“, například boru, fosforu nebo galia, jeho přepnutím přestanou části integrovaného obvodu fungovat tak, jak by měly.

Změny se odehrávají na úrovni atomů a podle Paara je opravdu těžké něco takového zpozorovat. „Opticky nelze poznat rozdíl,” řekl. Trojský kůň je tak odolný proti většině detekčních technik.

Kryptolog a bezpečnostní výzkumník Bruce Schneier nazval sabotáž, kterou výzkumníci ve své práci popisují, jako „nerozpoznatelnou funkčními zkouškami ani vizuální prohlídkou“. Nejhorším zneužitím této techniky je podle Schneirera úprava generátoru náhodných čísel. „Tato technika by mohla snížit množství entropie v hardwaru ze 128bitové na 32bitovou, aniž by to vestavěné testy zaznamenaly.“ Takže zatímco by uživatel předpokládal, že generátor náhodných čísel produkuje silné 128bitové šifrovací klíče, ve skutečnosti by generoval pouze snadno prolomitelné 32bitové.

 

Úvodní foto: © maninblack - Fotolia.com


Komentáře