Vznikl Český institut manažerů informační bezpečnosti

Vznik Českého institutu manažerů informační bezpečnosti je reakcí na současnou zvýšenou poptávku po řešení IT bezpečnosti. Odborníci z této oblasti se při své činnosti setkávají s širokým spektrem požadavků...V druhé polovině září proběhl ustavující sněm Českého institutu manažerů informační bezpečnosti (ČIMIB). Oblast informační bezpečnosti tak posiluje o instituci sdružující přední české odborníky zabývající se touto problematikou.

Vznik ČIMIB je reakcí na současnou zvýšenou poptávku po řešení IT bezpečnosti. Odborníci z této oblasti se při své činnosti setkávají s širokým spektrem požadavků na efektivní a účinná řešení na jedné straně a složitostí specifických implementací na straně druhé.

Základním cílem ČIMIB je sdružit odborníky a firmy z ICT oblasti a tím podpořit výměnu nejlepších zkušeností a znalostí. Důležitým posláním sdružení bude vytvořit platformu pro setkávání členů s potenciálními zájemci, která napomůže při rozšiřování informací. Již na závěr tohoto roku je plánována konference, která veřejně představí sdružení a jeho činnost.

Více informací o sdružení nalezete na právě zprovozněné webové stránce http://www.cimib.cz.


Komentáře