Za kybernetickou bezpečnost ČR bude odpovědný CZ.NIC


Ministr vnitra České republiky Radek John a výkonný ředitel sdružení CZ.NIC Ondřej Filip podepsali memorandum, podle kterého správce české národní domény převezme od ledna příštího roku agendu národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ (Computer Security Incident Response Team).

CSIRT.CZ byl výzkumný úkol provozovaný jako součást projektu kybernetické hrozby sdružením Cesnet. Tento projekt končí k 31. prosinci 2010. Od 1. ledna 2011 na základě dohody odboru kybernetických hrozeb Ministerstva vnitra, sdružení Cesnet a CZ.NIC přebírá projekt správce české národní domény.

„To, že se podařilo zachovat kontinuitu provozu pracoviště CSIRT.CZ i do dalšího období, je dobrá zpráva nejen pro českou internetovou komunitu. Myslím si, že tento projekt má velký přínos pro zvyšování bezpečnosti v této zemi,“ uvedl u příležitosti podepsání memoranda Ondřej Filip, výkonný ředitel CZ.NIC.

CSIRT.CZ se jako národní tým podílí na řešení incidentů týkajících se kybernetické bezpečnosti v sítích provozovaných v České republice. Poskytuje především koordinační pomoc, dále shromažďuje a vyhodnocuje data o oznámených incidentech a předává hlášené incidenty osobám odpovědným za chod sítě nebo služby, která je zdrojem daného incidentu.

 Komentáře