Zabezpečení a kontrola procesů nad SAP

Společnost T-Systems vyvinula nové řešení pro monitoring firemních procesů (BPM), které sleduje kritické procesy na všech úrovních v rámci aplikací SAP a podle dodavatele tak zajišťuje tak bezpečný a bezchybný provoz. Řešení lze provozovat i formou cloud computingu v datovém centru T-Systems.


T-Systems uvádí, že současná řešení monitoringu jsou zaměřena jen na technické procesy. Evidují a zaznamenávají chyby, ale nemohou je přiřadit konkrétním firemním procesům. Nový BPM systém od T-Systems ale údajně nejen detekuje chyby, ale zároveň identifikuje procesy, které jsou touto chybou zasaženy.

Řešení T-Systems dle dodavatele automaticky sleduje a vyhodnocuje provoz SAP aplikací a v případě chyby lokalizuje zdroj a zasažené procesy a odpovědní zaměstnanci tak mohou okamžitě přijmout nápravná opatření. Před nasazením systému stačí jen nastavit a uložit kritické hodnoty pro každý proces a procesní krok, odsouhlasit je se zákazníkem a systém pak sám detekuje a vyhodnocuje chyby na základě těchto hodnot.

Monitorovací systém umí také pracovat v módu sledování systémových chyb. Pokud například selže síť, systém okamžitě vytváří zprávu, co se stalo, které procesy jsou zastaveny a kde byla detekována chyba. Vytváří se tak transparentní prostředí, které umožňuje okamžitou reakci na případné problémy v SAP aplikacích a pomocí přesné identifikace je možné snížit náklady na vyhledávání a odstraňování závad.Komentáře