Zabezpečení pro nové hostingové centrum O2 v Hradci Králové

Hostingové centrum je vybaveno systémem průmyslové televize s 24hodinovým záznamem, systémem kontroly a řízení vstupů, elektronickým zabezpečovacím a protipožárním systémem, včetně samostatného automatického systému zhášení.Telefónica O2 otevírá nové hostingové centrum v Hradci Králové. Firma v současné době provozuje hostingové centrum Nagano, které bylo otevřeno v roce 2002 na pražském Žižkově. Kapacita tohoto centra je ale už téměř zaplněna.

Při návrhu a následné výstavbě nového hostingového centra byl podle O2 kladen veliký důraz na splnění požadovaných technických parametrů, dodržení platných norem a předpisů a zakomponování standardů společnosti. Celková plocha centra je 900 m2, dispozičně se jedná o tři samostatné sály o velikosti 300 m2. Konektivita s okolním světem je zajištěna přímým redundantním napojením do páteřní sítě společnosti Telefónica O2 o rychlosti 2 x 10 Gbit.

Pro zabezpečení vysoké dostupnosti v oblasti napájení bylo vybudováno redundantní energocentrum se samostatnou přípojkou včetně trafostanice, ve které jsou umístěny transformátory o celkovém výkonu 4 MVA. Součástí energocentra jsou také záložní diesel generátory a zdroje záložního bezvýpadkového napájení (UPS) motor generátory pro překlenutí případných výpadků rozvodné sítě. Každý z datových sálů je připojen na energocentrum dvěma nezávislými přívody o celkovém příkonu 640 kVA odděleně,.

Z důvodu dodržení garantovaného prostředí pro umístění technologií ICT je každý sál vybaven systémem klimatizace, který je složen ze dvou nezávislých okruhů. Každý okruh obsahuje čtyřy samostatné klimatizační jednotky. Celkový chladící výkon jednoho sálu je 400 kW.

Velká pozornost byla podle O2 věnována i oblasti bezpečnosti, a to jak fyzické, tak i objektové. Celé hostingové centrum je vybaveno systémem průmyslové televize s 24hodinovým záznamem, systémem kontroly a řízení vstupů, elektronickým zabezpečovacím a protipožárním systémem, včetně samostatného automatického systému zhášení. Samozřejmostí je i nepřetržitá fyzická ostraha.


Komentáře