Zamezte nekontrolovanému uniku informací z dokumentů

Softwarovou technologii Intelligent Redaction (inteligentní redigování), která automatizuje proces odstraňování důvěrných informací z jakéhokoliv dokumentu, představila společnost Xerox. Neoprávněné osoby se tak podle dodavatele již nedostanou k soukromým údajům uživatele.Softwarovou technologii Intelligent Redaction (inteligentní redigování), která automatizuje proces odstraňování důvěrných informací z jakéhokoliv dokumentu, představila společnost Xerox. Neoprávněné osoby se tak podle dodavatele již nedostanou k soukromým údajům uživatele.
Jakmile uživatel označí informaci, kterou chce ochránit, software automaticky zašifruje všechny zmínky o této informaci v celém dokumentu. Může se jednat například o jména a názvy společností, adresy, identifikační a rodná čísla a vztahy mezi nimi. Pro každého uživatele tak může vypadat dokument jinak. Software je navíc schopný danou informaci následně rozpoznat a skrýt i v dalších dokumentech. Tím se docílí konzistentní úrovně zabezpečení ve firmě, úspory času a zvýšení přesnosti celého procesu zpracování.
„Dnešní softwarové nástroje nedokáží účinně analyzovat obsah a zajistit bezpečnost dat v dokumentech, protože je obtížné určit, která data jsou citlivá,“ říká Jessica Staddonová, manažerka pro oblast zabezpečení výzkumného střediska PARC společnosti Xerox. „Ve velkých firmách se úroveň citlivosti mění podle osoby, která dokument používá. Situaci pak dále komplikuje množství takto sledovaných dokumentů.“
Technologie inteligentního redigování kombinuje software pro zabezpečení dat, přirozený jazyk a efektivní uživatelské rozhraní a tvoří tak poloautomatické způsoby pro identifikaci a ochranu citlivého obsahu. Technologie vytváří zákulisní audit, který obsahuje citlivé informace a dokumenty, ve kterých se nacházejí.
Redigování je schopnost kontrolovat, co někdo vidí. Tradičně se používá např. v právních dokumentech, kde chrání citlivé informace, které právník od klienta získal. Výsledkem je, že dokument, který je potřeba např. v rámci důkazního řízení předložit dalšímu subjektu, je zcenzurován a určité pasáže v dokumentu jsou zakryté. Díky tomu tak uvidí například soudní rozhodnutí nebo výsledky obchodního jednání jen uživatelé s příslušnými oprávněními.
Tradiční redigování má ale dvě hlavní nevýhody. Manuální identifikace pasáží k cenzuře je časově náročná a správa různých verzí stejného dokumentu je velmi obtížná. Software Intelligent Redaction tyto nedostatky odstraňuje. Jeho uživatelské rozhraní zjednodušuje majiteli dokumentu nebo jeho autorovi označení citlivých dat
a zabezpečovací nástroje následně data podle přístupových práv k dokumentu uživateli buď skryjí nebo zobrazí.


Komentáře