Zneužití registrace doménových jmen .eu učinil přítrž soud

Devět tisíc doménových jmen .eu bude uvolněno na základě soudního rozhodnutí – byly prý zneužity spekulantem.


Správce .eu domén, sdružení EURid, dnes realizovalo soudní rozhodnutí zrušit téměř 9 000 doménových jmen .eu na základě verdiktu odvolacího soudu v Bruselu vydaného ve prospěch sdružení EURid.

Během roku 2006 sdružení EURid zjistilo, že si jistý držitel zaregistroval téměř 9 000 doménových jmen .eu v rozporu s registračními pravidly .eu. Následně s ním správce domény .eu zahájil soudní řízení a po odvolání bruselský odvolací soud rozhodnul ve prospěch sdružení EURid.

„Jakožto správce domény nejvyšší úrovně .eu bereme pravidla týkající se registrace doménových jmen velice vážně. Pokud dojde k jejich porušení, snažíme se situaci vyřešit a tam, kde je to nutné, podnikneme právní kroky,“ řekl výkonný ředitel sdružení EURid, Marc Van Wesemael.

Ve svém rozhodnutí z 21. září 2010 došel odvolací soud k závěru, že dotčená doménová jména .eu byla registrována ve zlé víře, a proto musí být tyto registrace zrušeny. Po uplynutí času na odvolání a právní vyjádření má nyní EURid  oprávnění realizovat konečné rozhodnutí soudu a zrušit doménová jména .eu, kterých se případ týkal.

Podle standardních obchodních podmínek sdružení EURid zůstanou nyní tato zrušená doménová jména v karanténě po dobu 40 dnů. Poté budou tato doménová jména v průběhu 48 hodin ve dnech 24. a 25. října 2011 uvolněna k registraci pro všechny na základě principu „kdo dřív přijde, bude dřív zaregistrován“. Doménová jména .eu si může zaregistrovat každá oprávněná osoba, jejíž žádost sdružení EURid obdrží technicky korektním způsobem, tedy prostřednictvím registrátora akreditovaného k registraci domén.eu. Všichni jednotlivci, organizace a podniky sídlící na území Evropské unie mají právo si doménová jména .eu zaregistrovat.

Seznam zrušených doménových jmen .eu lze nalézt na: http://link.eurid.eu/revoked_names.Komentáře