Tiskové řešení SafeQ a zajištění bezpečnosti dat

Tiskové řešení SafeQ od společnosti Y Soft přináší firmám takové vlastnosti, jako je redukce nákladů na tisk, monitorování tisku či zajištění bezpečnosti dat. O prvních dvou bodech jsme se již zmínili v dřívějších článcích a nyní probereme neméně důležitou funkcionalitu – možnost zabezpečení dat při tisku.


Tiskové řešení SafeQ přináší centrální správu tisku, spojenou s monitorováním činnosti uživatelů. Server SafeQ řídí přístup k tisku a umožňuje zabezpečit odesílané informace, aby se vytištěný dokument dostal do ruky jen jeho právoplatnému majiteli. Této funkci se říká zabezpečený nebo také odložený tisk.

Díky možnosti odeslat tiskovou úlohu ze serveru až po autentizaci uživatele jeho čipovou kartou u síťové tiskárny, se uživatel může kdykoliv rozhodnout, na které tiskárně chce svůj dokument vytisknout. Tato funkce se nazývá follow-me. SafeQ při využití této funkce vždy kontroluje kompatibilitu "vyzvedávané" úlohy s tiskárnou a to zejména na úrovni slučitelnosti tiskových jazyků. Do doby vytištění jsou data pak uložena na jednom místě na server a toto úložiště je možné podle potřeby zálohovat, měnit či rozšiřovat.

Každý uživatel ve firmě nebo organizace může být členem jedné nebo více skupin a zároveň je členem jednoho účetního střediska. U jednotlivých uživatelů se evidují čísla čipů karet, PIN, ale také tzv. aliasy, které umožňují identifikovat stejného uživatele s různými loginy z různých systémů. Při napojení SafeQ na některý ze systémů AD, NDS, LDAP dochází k online propojení. Veškeré změny, které jsou na úrovni těchto systémů provedeny, jsou okamžitě rozpoznány v SafeQ. Toto napojení je zásadní podmínkou pro instalace ve větším prostředí, a řeší např. problém distribuce PINových účtů u multifunkčních tiskáren. Každému uživateli je možné nastavit celou řadu oprávnění, mj. lze omezit ke konkrétní frontě maximální počet stránek na úlohu, nebo lze zakázat barevný tisk či kopírování.

O přístup k vytištěným dokumentům se stará SafeQ Terminal, jenž disponuje podporou zhruba stovky různých typů snímačů karet. Kromě různých typů snímačů lze narazit (zejména v podnikovém segmentu) i na fyzicky zakódované snímače, které je nutné nechat vždy dekódovat jejich výrobcem. Možností jak napojit externí systém včetně karet je mnoho, je však potřeba mít na mysli, že volba snímače je a vždy byla volbou klienta. Tiskové řešení SafeQ je navrženo tak, aby se dokázalo všem těmto potřebám přizpůsobit.

Tiskový server SafeQ kromě řízení přístupu k tiskům a kopiím umožňuje zabezpečit přístup a zjednodušit práci se skenovanými dokumenty. Každý skenovaný dokument je odesílán na SafeQ server, kde je kontrolována identita odesílatele a dokument je následně dále zpracován. Díky identifikaci kartou u multifunkčního zařízení je odesílatel garantován a službu nelze snadno zneužít. Funkce zabezpečení a zaúčtování skenů je vzájemně propojené s tiskovým serverem a lze tak využít všech funkcí v rámci jednoho tiskového prostředí. Každou naskenovanou stránku lze zaúčtovat a tyto náklady lze rozdělit i mezi účetní střediska.

Kombinace popsaných funkcí zaručuje co nejvyšší zabezpečení tištěných dat a spolu s funkcemi kompletního monitorování a redukcí nákladů na tisk přináší benefit pro každou firmu bez ohledu na obor, ve kterém působí.
Pro všechny zájemce o SafeQ Y Soft připravil skvělou možnost a to vyzkoušení plné verze SafeQ Crisis Package na měsíc zdarma! SafeQ Crisis Package je edice, připravená speciálně pro období současné ekonomické krize.

Více informací o možnostech tiskového řešení SafeQ a žádost o plnou verzi SafeQ na CD najdete na webu www.tiskovareseni.eu.Komentáře