Acess Manager ve verzi tři

Novell přichází s další generací svého řešení správy přístupu Access Manager 3.
Komentáře