Aktualizace Windows 7 – stále větší a větší

Bezpečnostní aktualizace Windows 7 se během posledních dvou let co do datového objemu zdvojnásobily. Jak fungují?

Aktualizace Windows 7 – stále větší a větší


Bezpečnostní aktualizace Windows 7 se od října 2016 co do velikosti bezmála zdvojnásobily, ze 72 MB na současných 137,5 MB u verze x86, respektive z 119,4 MB na 227,5 u té 64-bitové. V zásadě však nejde o překvapivý trend, Microsoft nárůst objemu avizoval a je dán také tím, že čerstvé vydání vždy zahrnuje i aktualizace z předchozích období.

„Ve finále se mohou dostat až na 500 MB,“ odhadoval před dvěma lety Nathan Mercer, vedoucí produktového marketingu Microsoftu. Nyní se ale zdá, že jeho odhad byl zbytečně pesimistický, když říjnové aktualizace vycházejí na 244 MB, respektive 306 MB.

Microsoft každé druhé úterý v měsíci vydává vždy dva typy bezpečnostních aktualizací pro Windows 7: souhrnnou, obsahující i aktualizace měsíců předchozích, a tedy objemově větší, a pak skromnější, obsahující pouze aktualizace pro daný měsíc. První z nich navíc obsahuje i aktualizace nevztahující se jen k zabezpečení. Druhé, odborníky vesměs upřednostňovanější, menší balíčky však nejsou dostupné zdaleka pro všechny, běžní uživatelé a menší firmy aktualizující prostřednictvím služby Windows Update nemají na výběr a automaticky jsou jim distribuovány souhrnné aktualizace.

Přibývá však společností, které upřednostňují právě jednotlivé balíčky známé též jako Security Only Quality Update, distribuované prostřednictvím WSUS (Windows Server Update Services), jelikož jim umožňují flexibilněji reagovat na problémy, které mohou pramenit z nedokonalé kompatibility některých částí aktualizací s firemním softwarem. Uživatelé Windows 10 přitom tuto volbu dodnes nemají a musejí se spoléhat pouze na kumulativní aktualizace, dle odborníků méně praktičtější – kumulativní aktualizace s sebou až příliš často nesou i problémy s funkcionalitou, zvlášť v systémech s citlivým softwarem.

Společnosti, které aktualizují prostřednictvím WSUS, navíc mají ještě jednu možnost volby, takzvanou expresní, která snižuje datovou zátěž na místní síť – systém v takovém případě porovnává dvě verze stejné složky a generuje aktualizaci jen z chybějících souborů. Na druhou stranu, souběžně roste množství dat, které WSUS stahují ze serverů Microsoftu, a to až trojnásobně.

„Složky expresní instalace jsou větší než aktualizace, kterým slouží. Je to dáno tím, že musí obsahovat všechny možné varianty každého souboru, který mají aktualizovat,“ uvádí Microsoft v příslušné dokumentaci. Jako příklad uvádí 100 MB aktualizaci, která vyústila ve 300 MB doručených na WSUS server, přičemž jednotlivým uživatelům pak odtud šlo do počítačů jen 30 MB. V případě neexpresní volby by se 100 MB aktualizace rovnala i 100 MB dat do jednotlivých počítačů.

Nutno dodat, že expresní instalace ve Windows 7 nepředstavuje totéž, co stejně nazvaná funkce ve Windows 10, kde se vztahuje i k pololetním upgradům, jejichž velikost dosahuje řádu GB. Navíc, u Windows 10 technologie funguje jak v systému s WSUS, tak prostřednictvím Windows Update, respektive Windows Update for Business.

Úvodní foto: Microsoft


Komentáře