Aquasoft vyvinul systém podporující čerpání zemědělských dotací

Společnost Aquasoft vyvinula systém, který podporuje čerpání zemědělských dotací. Jedná se o tzv. národní doplňkové platby, jejichž generování je součástí funkcionality Integrovaného zemědělského registru, který provozuje Ministerstvo zemědělství.Společnost Aquasoft vyvinula systém, který podporuje čerpání zemědělských dotací. Jedná se o tzv. národní doplňkové platby, jejichž generování je součástí funkcionality Integrovaného zemědělského registru, který provozuje Ministerstvo zemědělství.

Systém umožňuje v rámci Integrovaného zemědělského registru (IZR) generovat podklady k žádostem o národní doplňkové platby. IZR je novým informačním systémem Ministerstva zemědělství, který se v letošním roce postupně zavádí do provozu. „Slouží především pro podporu vedení ústřední evidence zvířat,“ říká Petr Franc, generální ředitel Aquasoftu. Jak dál uvádí, „systém eviduje všechna hospodářsky chovaná zvířata i chovatele včetně veterinární ochrany zvířat a zprostředkovaně tak napomáhá i ochraně potravinového řetězce.“

Od srpna 2008 systém slouží také pro národní doplňkové platby, tedy pro generování podkladů, potřebných k vyhodnocení a přiznání zemědělských dotací. Národní doplňkové platby jsou důležitým doplňkem k dotacím tzv. jednotné platby na plochu. Ty poskytuje Ministerstvo zemědělství fyzickým nebo právnickým osobám, obhospodařujícím zemědělskou půdu v ČR. Jen letos Ministerstvo rozděluje přes sedm miliard korun.

„Tyto finanční prostředky, uvolňované ze státního rozpočtu, jsou pochopitelně omezené. Proto je zapotřebí velice přesně definovat pravidla pro to, jak je poskytovat. Tato pravidla se současně musí opírat o stoprocentně kvalitní výstupy z informačního systému resortu zemědělství, které slouží jako podklady pro vyhodnocování žádostí a přiznání dotací,“ upřesňuje Petr Franc.

Podle jeho slov systém během pouhých šesti týdnů vygeneroval podklady pro 25 tisíc zemědělsky podnikajících subjektů. Tyto podklady vznikly z bezmála dvou miliónů zaevidovaných hospodářských zvířat a k nim téměř 40 miliónů elementárních hlášení o narození, koupi, prodeji, poražení těchto zvířat a dalších doprovodných informací.


Komentáře