Bezpapírová kancelář je zatím utopie, ekologický tisk ne

I když se firmy obvykle snaží snížit počet vytištěných dokumentů, k bezpapírové kanceláři mají ještě daleko. Tisk přitom nepředstavuje jen ekonomickou, ale v dnešní době stále častěji akcentovanou ekologickou zátěž. Eliminovat ji lze jednak volbou tiskových zařízení podporujících ekologický tisk, jednak nasazením DMS řešení pro správu dokumentů, které umožňuje řadu dokumentů procesovat výhradně v elektronické podobě.

Bezpapírová kancelář je zatím utopie, ekologický tisk ne


Podporu ekologického tisku dnes deklarují prakticky všichni dodavatelé tiskových a kopírovacích zařízení, každý k tomu však přistupuje z malinko jiného úhlu. Např. společnost Kyocera staví své tiskové stroje již více než 25 let na konceptu Ecosys, který systémově podporuje jak ekologickou, tak ekonomickou stránku věci. Založen je zejména na architektuře stroje, nízké spotřebě energie, podpoře a životnosti a recyklovatelnosti jeho dílů.

 

DMS – netiskněte, digitalizujte!

Na úrovni dokumentů lze náklady i ekologické dopady minimalizovat pomocí vhodného řešení DMS (Document Management System). Takový systém umožňuje elektronický oběh dokumentů včetně jejich revizí a připomínkování. Dokumenty tedy není nutné hned po příchodu do firmy tisknout, stačí je digitalizovat. Pracovat s nimi pak v mnoha případech lze i off-line a na mobilních zařízeních.

Problém dnes ovšem není ani tak se samotnou prací s dokumenty, jejich čtením, upravováním nebo prezentováním – hlavní překážkou pro bezpapírovou kancelář představují zejména dokumenty, které je nutné tisknout pro archivační účely, tedy např. různé smlouvy, výpisy a povinně shromažďované doklady o procesech. I proto v boji za bezpapírovou kancelář nepomůžou ani nově vyvíjené technologie, které se věnují například dočasnému tisku, kdy obsah z papíru po určité době zmizí (ať už samovolně nebo třeba teplem či po osvícení) a papír lze potisknout znovu. Je tedy patrné, že firmy by měly své úsilí soustředit na minimalizaci tisku dokumentů „dočasných“, tedy těch, s nimiž se dále pracuje, a provádět digitalizaci všeho již na vstupu.

 

Životnost a recyklace

Ekologický aspekt nesouvisí jen s tím, kolik dokumentů se ve firmě tiskne, ale i s typem používaných technologií. Více či méně šetrná může tedy být i samotná tiskárna. Většina laserových tiskáren např. vyžaduje po vypotřebování toneru výměnu celé kazety. Typická kazeta tiskárny ale obsahuje kromě toneru ještě asi 60 částí, např. válec, které v době vyčerpání toneru ještě zdaleka nebývají na konci své životnosti. V kontrastu s uvedeným používá koncept Ecosys od Kyocery jiný přístup – za prvé se v rámci výměny toneru vyměňuje pouze plastová nádoba s tonerovým práškem (prázdnou tonerovou nádobu můžete vložit do klasického plastového odpadu), a za druhé využívá komponentů v dlouhou životností, které vydrží dle modelu vytištění od stovek tisíc do několika miliónů stránek. Přináší to nejen nižší objem produkovaného odpadu, ale i nízké provozní náklady.

Životnost součástek ovšem není jediným kritériem. Jde i o již zmíněný odpad. Nejde přitom pouze o jeho kvantitu, ale i o to, nakolik odpad obsahuje toxické látky vyžadující další zpracování (nebo z druhé strany nakolik je odpad recyklovatelný). Jde o hledisko, které by si měl každý ekologicky smýšlející zákazník před pořízením tiskového zařízení ověřit.

 

Energetická náročnost

Různá tisková zařízení se liší i v tom, jak je tisk náročný z hlediska spotřebované energie. Výhodu v tomto ohledu představují stroje, které nejsou po celou dobu v energeticky náročném pohotovostním režimu, ale dokáží energii šetřit tím, že v době nečinnosti hibernují.  Z hlediska podniku zde platí, že ekologický aspekt je prakticky totožný s ekonomickou efektivitou.

Autorem článku je Václav Dvorský, marketing manager společnosti Janus

Úvodní foto: JANUS


Komentáře