Budoucnost ERP - inovace na úrovni sci-fi

Business intelligence. Ještě před několika málo desítkami let to bylo cosi na rozhraní úvah vizionářských programátorů a autorů science fiction. Později byla BI samostatným systémem, který využívaly v podstatě pouze banky a posléze velké firmy.


Nicméně IT patří k nejrychleji se rozvíjejícím oblastem lidské činnosti. Dnes se proto s business intelligence můžeme setkat v podobě modulu u systémů pro subjekty střední velikosti, a ten navíc umí podstatně více než gigantické BI v dobách „ERP dinosaurů“. V případě systémů pro střední firmy navíc není už BI určena pouze manažerům, ale velmi dobře ji využijí i pracovníci na ostatních úrovních, kteří pracují s informačním systémem, ať už jde o střední management, skladníky nebo třeba zaměstnance ve výrobě. V dnešní době, kdy krize dusí podnikání v mnoha oborech a firmy usilují nalézt nové zdroje příjmů, mají díky tomuto nástroji podniky možnost využít stávajících dat a najít silné a slabé stránky svého stávajícího byznysu, a tak objevit nové možnosti.

Další „bývalou sci-fi“ je pronájem ERP systémů. Není tomu tak dávno, co se o něčem takovém teprve začínalo uvažovat. Doba však již dozrála a pronájem podnikového softwaru je dnes žhavým trendem. Zákazníci očekávají, že již velmi brzy budou mít možnost pronajmout si podnikový systém i související služby, podobně jako si pronajímají služby telefonních operátorů. A producenti IT musejí pochopitelně na tento požadavek pružně reagovat. Snad je to odraz ekonomické krize, možná přirozený vývoj situace, ale klient dnes chce jedno: mít možnost vyhnout se jednorázovým nákladům, moci si výdaje za softwarové vybavení rozložit do delšího období a zejména je plánovat. A to vše už je realita či přinejmenším otázka velmi blízké budoucnosti.

Postoupíme-li o další krůček od všední reality ke sci-fi, určitě nemůžeme minout „řešení budoucnosti“ společnosti Microsoft, které právě ERP systémům nabízí netušené možnosti. Jde o Surface. Na první pohled je to pouze o něco lepší dotyková obrazovka, ale podíváme-li se blíže, uvidíme skutečně revoluční změnu v ovládání softwaru. Dovolím-li si příměr, je to, jako byste celou zeměkouli ovládali sáhnutím na glóbus. Například s dokumenty je možné nakládat, jako byste jimi skutečně listovali. Prostě vše se zdá zcela „opravdové“ a ovládáte to pohodlně a jednoduše pohyby svých rukou. Umím si velmi dobře představit plánování výroby, řízení lidských zdrojů nebo i celé firmy pomocí takto ovládaného ERP systému.

I Surface  je však čímsi, co již existuje a co bude jistě velmi brzy zdokonaleno a v praxi využíváno mnoha tvůrci ERP. Podívejme se však dále dopředu a zamysleme se, co by podnikový software mohl ještě umět. Třeba ne v nejbližší budoucnosti, ale za pár let. Pokud totiž lidé z oblasti IT dokážou popustit uzdu fantazii, mohou skutečně a doslova měnit svět.

Autor je generálním ředitelem a předsedou představenstva ve společnosti Asseco Solutions.Komentáře