Čárové kódy pracují pro nemocnici i pacienta

Zejména velké nemocnice dnes disponují přístrojovým vybavením, za které by se nestyděly ani jejich bohatší sestry ze západu. Je proto s podivem, že do některých oblastí fungování nemocnic se automatizace dostává jen velmi pomalu, a to zejména na nejzákladnější úrovni běžné v různých průmyslových odvětvích již po desetiletí.

Čárové kódy pracují pro nemocnici i pacienta


Chybovost ve zdravotnictví existuje a není malá. Evropská komise podle výsledku svých studií dokonce tvrdí, že v EU je zhruba 8–12 procentům pacientů přijatých do nemocnic způsobena újma během léčby. V absolutních číslech jde o 4,1 milionu pacientů za rok. Nejčastějšími příčinami jsou chyby, které se stanou při podávání léků, následované chirurgickými pochybeními, diagnostickými chybami, nezohledněním výsledků testů a vznikem infekcí.

Také proto Ministerstvo zdravotnictví ČR do svých resortních cílů v rámci Akčního plánu kvality a bezpečnosti zdravotní péče zařadilo bezpečnou identifikaci pacienta a prevenci jeho záměny, výkonu a strany při chirurgických výkonech. V obou těchto oblastech se využití čárových kódů přímo nabízí, k identifikaci pacienta je ale využívá jen pár desítek ze zhruba 200 českých nemocnic.

Čárové kódy přitom v českém zdravotnictví žádnou novinkou nejsou. První takto vylepšené náramky začala svým pacientům rozdávat již koncem roku 2004 pražská Nemocnice Na Homolce a na začátku roku 2005 také Ústřední vojenská nemocnice v Praze. Čárové kódy se používají v mnoha oblastech fungování nemocnice, kromě již zmíněné identifikace pacienta jde např. o označování léků, odebraných vzorků pro laboratoř, krevních preparátů apod. Pokud jimi nemocnice opatří také lékařské nástroje, přístroje, zdravotnickou techniku nebo třeba balíky s použitým prádlem, mohou mnohem lépe kontrolovat svůj majetek a jeho pohyb.

Nejvíce ale z implementace čárových kódů získává pacient sám. V ideálním případě, kdy je jejich používání systematické napříč celým hospitalizačním procesem, má díky bezpečné identifikaci a správnému označení léků a nástrojů jistotu, že dostává patřičnou péči. Všechny nástroje, které byly před operací připraveny k použití, budou elektronicky napočítány i po ní, sestry pacientovi přinesou správné léky ve správný čas a informace o tom, co a kdy mu bylo podáno, bude automaticky řádně zaznamenána v jeho zdravotnické dokumentaci.

Právě v oblasti přípravy a podávání léků má využití čárových kódů z hlediska zvýšení bezpečnosti pacienta největší potenciál. Dostat správný produkt ve správný čas na správné místo je pravidlo, které musí dodržet distribuční řetězec každé firmy, přímo kriticky to platí ve zdravotnictví. V medikačním procesu jde totiž doslova o život.Úvodní foto: © Africa Studio - Fotolia.comVyšlo v Computerworldu 1/2013
Celý článek i toto vydání si můžete koupit elektronicky
Komentáře