Čárové kódy pracují pro nemocnici i pacienta

Zejména velké nemocnice dnes disponují přístrojovým vybavením, za které by se nestyděly ani jejich bohatší sestry ze západu. Je proto s podivem, že do některých oblastí fungování nemocnic se automatizace dostává jen velmi pomalu, a to zejména na nejzákladnější úrovni běžné v různých průmyslových odvětvích již po desetiletí.

Čárové kódy pracují pro nemocnici i pacientaVerifikace čárového kódu pacienta a léku při každém podání by výrazně omezila chybovost. Podle studie americké vládní agentury Healthcare Research and Quality z května 2010 zavedení čárových kódů v bostonské nemocnici Brigham and Women's znamenalo snížení počtu chyb v síle léků o 41 %, pokles výskytu nežádoucích dopadů těchto chyb o 51 % a redukci chyb v čase podávání o 27 %.

Pozitivní dopady na bezpečnost rozpoznaly pochopitelně i mnohé evropské organizace, mezi nimi např. Evropská asociace nemocničních farmaceutů. Ta každoročně zdůrazňuje, že označováním léků čárovým kódem, ale na úrovni jednodávkových balení, lze snížit chybovost v procesu podávání léků o 41,4 %. Asociace proto již několik let tlačí na politiky a odborníky jednotlivých zemí EU, aby používání čárových kódů na každé dávce léku prosadili do svých národních legislativ.

Farmaceutické firmy vyznačování kódu na každé „bradavici“ blistru zatím odmítají. Na světě ale existuje několik logistických firem, které se zabývají právě robotizovaným přebalováním léků do jednodávek opatřených čárovým kódem. Tyto automatizované centralizované systémy přípravy v kombinaci s elektronickým ověřením podání každého léku a každého pacienta jsou současnou nejlepší, nejbezpečnější a nejefektivnější nemocniční praxí.

V ČR zatím nic podobného implementováno není, řešení ale k dispozici je. Vzhledem k tlaku na zvyšování bezpečnosti pacienta a snižování nákladů na zdravotní péči pokud možno bez omezení její dostupnosti je to jen otázka času.

Autorka je business development manažerka ve firmě HC LogicÚvodní foto: © Africa Studio - Fotolia.comVyšlo v Computerworldu 1/2013
Celý článek i toto vydání si můžete koupit elektronicky
Komentáře