České dráhy: Co přináší systém ARES -3?

České dráhy používají od listopadu 2007 nový centrální rezervační systém osobní přepravy ARES – 3. Tento nový systém s obslužností stovek transakcí za vteřinu nyní umožňuje tuzemským i zahraničním uživatelům rezervovat místa ve vlacích celé Evropy a Českým drahám dále rozšiřovat nabídku cestujícím rezervovat si nové služby nejen ve vlacích ČD.České dráhy používají od listopadu 2007 nový centrální rezervační systém osobní přepravy ARES – 3. Tento nový systém s obslužností stovek transakcí za vteřinu nyní umožňuje tuzemským i zahraničním uživatelům rezervovat místa ve vlacích celé Evropy a Českým drahám dále rozšiřovat nabídku cestujícím rezervovat si nové služby nejen ve vlacích ČD.

ARES - 3 přináší v porovnání s předešlými verzemi systému mnohem nižší provozní náklady a zvyšuje flexibilitu rezervačních dat. Díky využití nejnovějších technologií a integraci různých platforem mohl být zároveň navýšen počet pokladních terminálů po celé České republice na současných 1 250, přičemž další možnosti rozšiřování nejsou prakticky ničím omezené.

„První verzi rezervačního systému ARES začaly České dráhy (tehdy ČSD) používat již v roce 1985. V posledních dvou letech jsme kvůli nízké efektivitě použitých technologií řešili nejen nutnost snížit vysoké provozní náklady a obtížnost některých procesů, ale také nutnost zabezpečit vzrůstající počet on-line rezervací nových nabídek a služeb v osobní železniční přepravě, a to i v mezinárodním prostředí. Řešení postavené na technologiích společnosti Microsoft nám umožnilo nejen rozšířit počet terminálů ve stanicích, ale také zkvalitnit možnosti dohledů zařízení, analýz dat, šíření nových programových, datových a tarifních verzí,“ hodnotí přínos nového systému pan Dalibor Slánský, systémový specialista odboru osobní dopravy a přepravy generálního ředitelství Českých drah.

Tvorba nového systému měla podle prvotních plánů trvat zhruba čtyři roky, ale díky použitým nástrojům a technologiím se podařilo zkrátit dobu jeho vývoje do pilotního provozu na pouhý jeden rok. Vlastní provoz rezervačního systému, který je již v ostrém provozu, je realizován pomocí 2 clusterových řešení pro aplikační servery a pro databázi. Operačním systémem všech serverů je Windows Server 2003, databáze jsou typu MS SQL Server 2005 a všechny aplikace byly vyvinuty ve Visual Studiu 2005.

Další rozvoj projektu bude reagovat především na požadavky mezinárodního železničního společenství UIC (Mezinárodní železniční unie) a OSŽD (Organizace pro spolupráci železnic) a samotných Českých drah. V současné době probíhá například implementace elektronických karet In-karta v systémech osobní dopravy a služby ČD Kurýr pro odbavení, přepravu a sledování zásilek.

Řešení pro společnost České dráhy vyvinula a dodala dceřiná společnost ČD - Telematika ve spolupráci s firmou Oltis Group.


Komentáře