Chcete kvalitní aplikace? Musí spolupracovat celá firma

Firmy, které během vývoje softwaru využívají intenzivní spolupráci napříč jednotlivými odděleními, dosahují ve svém podnikání výraznějších úspěchů.

Chcete kvalitní aplikace? Musí spolupracovat celá firma


V globální studii „DevOps: The Worst-Kept Secret to Winning in the Application Economy“, kterou uskutečnila firma CA 88 % podniků již využívá nebo v blízké budoucnosti plánuje přijmout strategii užší synergie týmů podílejících se na vývoji softwaru.

Díky přijetí tzv. DevOps zaznamenala zlepšení chodu firmy s ohledem na vývoj produktu pětina respondentů. K nejvýraznějším pozitivním změnám patří zejména nárůst zákazníků, urychlení výrobního procesu a lepší kvalita a výkon aplikací.

Obecně ze studie vyplynulo, že oproti světovému průměru nahlížejí pozitivněji na dopady DevOps respondenti z USA než z Evropy.

 „Strategie užší spolupráce týmů na vývoji - DevOps - je mocným nástrojem k dosažení lepších hospodářských výsledků firem. Svědčí o tom data z našeho výzkumu: 34 % respondentů z firem, které mají nadprůměrný nárůst zisku, uvádí, že již přijali DevOps,“ říká Andi Mann, viceprezident CA Technologies.

„V tomto kontextu je přijetí DevOps nutností - světová obchodní a IT špička potřebuje tuto strategii k tomu, aby se úspěšně adaptovala na byznys realizovaný pomocí mobilních aplikací, jejichž vývoj DevOps zefektivňuje, čímž zajišťuje firmám konkurenceschopnost a další růst.“

Strategie vývoje DevOps reaguje na vzájemnou závislost vývoje softwaru a IT provozu. Zdůrazňuje komunikaci, spolupráci a integraci mezi vývojářem a odborníky na informační technologie z provozu. Výsledkem je rychlejší produkování softwarových aplikací a služeb firmy. Metodika DevOps je mezi IT společnostmi a firmami, které mají svá vlastní vývojová oddělení na software, silněji propagována už od roku 2009.

 

Další závěry zmíněného výzkumu podle CA:

  • Subjekty, které přijaly postupy užší spolupráce mezi týmy na vývoji softwaru DevOps, jsou ochotnější investovat do lidí a nástrojů za účelem prohloubení spolupráce na bázi DevOps. Nejvíce firmy investují do náboru nových specialistů (63 %), dále do zapojení konzultantských firem (51 %). Nezbytným je také školení pro hladké přijetí DevOps (46 %).
  • Hlavní motivací pro přijetí DevOps je u firem potřeba zlepšit kvalitu a výkon aplikací, stejně jako posílit spokojenost koncového zákazníka (44 % respondentů).
  • Téměř všechny organizace s větším než průměrným růstem zisku zaznamenaly díky přijetí DevOps strategie viditelné výhody: asi v 95 – 97 % těchto firmem se zvýšila frekvence vývoje softwaru a služeb, a vyvíjené aplikace se staly dostupnější pro mnohem více platforem.
  • Bezpečnost a firemní struktura zůstávají hlavními překážkami, které braní v přijetí DevOps strategie (28 % respondentů).
Úvodní foto: © Andreas Haertle - Fotolia.com


Komentáře