Datová analýza Wolfram pro výrobce zařízení

Na letošní výstavě CES společnost Wolfram předvádí svůj middleware pro numerickou analýzu vhodnou především pro tzv. internet věcí.

Datová analýza Wolfram pro výrobce zařízení


Wolfram Reasearch již léta sází na své velké zkušenosti s matematickou analýzou a vizualizací, je známý především svým numerickým analytickým nástrojem Mathematica. Nyní opět rozšiřuje svou sadu nástrojů, které mohou výrobci přenosných zařízení využít pro bohatší nabídku interaktivnějších vizualizací dat.

V rámci nově ohlášené iniciativy se Wolfram Research snaží o vytvoření frameworku Wolfram Connected Devices Project, v podstatě univerzální vrstvy pro propojení elektronických zařízení sbírajících data, počítačů a cloudových služeb. V současnosti se vyrábí stále více přenosných zařízení, která jsou připojena do sítě a sbírají neustále se zvětšující množství údajů, ať už jde o sportovní hodinky monitorující uživatelovu tepovou frekvenci či osobní váhy posílající naměřenou hmotnost do uživatelova počítače. Každý výrobce vyrábí pro své produkty vlastní softwarové řešení, které výsledky zpracovává a zobrazuje, ovšem pokaždé znovu, nezávisle na ostatních a s různou mírou propracovanosti.

Nástroje firmy Wolfram by toto měly zjednodušit. Podle Stephena Wolframa, zakladatele a ředitele Wolfram Research, není jeho firma typickou vývojářskou společností, ale má zásadní výhodu, kterou se odlišuje od zbytku trhu. Především je to rozsáhlá knihovna s nástroji pro manipulaci s fyzikálními veličinami, která podporuje téměř 10 000 měřitelných parametrů a v podstatě tak pokrývá základní funkčnost každého měřícího zařízení, které je k dispozici.

Wolfram Data Framework (WDF) je potom prakticky okamžitě schopno interpretovat generované hrubé údaje jako konkrétní fyzikální veličinu a případně je dále vizualizovat. K dalšímu zpracování je samozřejmě dále možno využít jazyk Wolfram, obecný jazyk vyvinutý uvnitř firmy.

V praxi stačí každému výrobci implementovat nízkoúrovňový ovladač, který bude výstupy ze snímačů předávat do WDF, které se už postará o zbytek. Možnosti WFD jsou výrazně nad tím, co je dnes pro výrobce běžně k dispozici, je to komplexnější a propracovanější řešení, které se od začátku snažilo o struktury fungování a dat maximálně optimalizovaných pro počítačové zpracování.

Intel EdisonSoftware Wolfram se již objevil v některých přenosných zařízeních, například je balen k 25dolarovému linuxovému počítači Raspberry Pi. Wolfram navíc ohlásil, že již pracuje s firmou Intel na verzi určené pro Intel Edison, vestavný počítač velikosti paměťové karty SD, který byl taktéž ohlášen na výstavě CES.

 

Úvodní foto: © Wolfram Research


Komentáře