Delphi Prism, vývojový systém pro .Net na platformách Windows, Mac OS X a Linux, představila firma Embarcadero

Nový nástroj umožní vývojářům rychle vytvářet aplikace pro Web, bohaté internetové aplikace a aplikace pro stolní počítače na platformách .Net a Mono.Nový nástroj umožní vývojářům rychle vytvářet aplikace pro Web, bohaté internetové aplikace a aplikace pro stolní počítače na platformách .Net a Mono.
Delphi Prism, vývojový systém pro .Net na platformách Windows, Mac OS X a Linux, představila firma Embarcadero. Novinku lze použít pro tvorbu aplikací pro Windows .Net poslední technologické normy 3.5, jakými jsou například WinForms, WPF, Silverlight, ASP.Net a Linq. Delphi Prism též umožní tvorbu aplikací pro Mac OS X a Linux s technologiemi CLR typu open source, jakými jsou Mono a Cocoa#.
Klíčem k multiplatformním schopnostem produktu Delphi Prism je technologie Oxygene licencovaná od společnosti RemObjects. Oxygene je mocný kompilační stroj pro CLR (Common Language Runtime), který podporuje řadu platforem založených na CLR, jakými jsou .Net společnosti Microsoft a otevřená platforma Mono. Společnost RemObjects plánuje vydání ucelené sady přídavných modulů k Delphi Prism, jako například middleware DataAbstract nebo nástroj na integrační služby pro kód .Net a kód nativní (kompilovaný) s názvem Hydra.
Michael Swindell, viceprezident pro produkty u společnosti Embarcadero Technologies, k tomu říká: "Tak jako krystal rozloží světlo do mnoha barev, nástroj Delphi Prism rozloží programový kód do více technologií, a tím zruší bariéry dané platformami, aplikačními rámci a databázemi. Spojením aplikačního vývoje pro web, tvorby bohatých internetových aplikací a aplikací pro stolní počítače s výkonným databázovým strojem pro .NET a heterogenní propojitelností ADO.NET přinese Delphi Prism ucelené řešení pro řízený kód, které se přednostně a hlavně zaměřuje na Windows, nicméně přidává k tomu pro větší pohodlí vývojářů i podporu Mac a Linux."
Klíčové vlastnosti a výhody Delphi Prism obsahují:
· Úplné řešení vývoje na platformě Windows .NET: tvorba sestavení (assemblies) plně kompatibilních s CLR poskytuje úplný přístup ke všem jazykovým a běhovým vlastnostem platformy .NET 3.5 včetně ASP.NET, Silverlight, WPF, WinForms a LINQ. Navíc může být Delphi Prism instalován jako zásuvný modul pro Visual Studio, nebo běžet jako samostatný vývojový nástroj.
· Mocný vývojový jazyk Delphi Prism se všemi důležitými vlastnostmi: dovolí vývojářům psát řízené aplikace pomocí moderního, výkonného a snadno použitelného objektově orientovaného jazyka s kořeny v Delphi a Object Pascalu.
· Podporuje vývoj pro Mac OS X a Linux s využitím Mono CLR: poskytuje podporu kompilace do prostředí více platforem CLR včetně Mono pro Linux a Mac OS X. Zabudována je i úplná podpora Cocoa# pro tvorbu bohatých uživatelských rozhraní systému Mac OS X založených na Cocoa.
· Integrovaný databázový stroj ADO.NET Blackfish SQL: jde o vysoce výkonný, přitom ale paměťově úsporný transakční databázový stroj kompatibilní s SQL-92. Je plně založen na .NET a může být nasazován na servery, nebo zabudován do procesů aplikací. Uložené procedury Blackfish SQL je možno psát v jazyce Delphi Prism nebo v libovolném jiném CLR-kompatibilním jazyce, jakým je třeba C# nebo Visual Basic .NET. Licence pro šíření běhového prostředí databázového stroje Blackfish SQL je obsažena v nástroji Delphi Prism.
· Obsahuje rámec dbExpress pro tvorbu heterogenních databázových aplikací: dbExpress, hladce integrovaný do šablony ADO.NET v nástroji Delphi Prism, poskytuje vývojářům snadný heterogenní přístup k širokému spektru populárních databází.
· Tvorba klientů DataSnap: podporuje vývoj vícevrstvých klientů. Pomocí Delphi Prism mohou vývojáři vzájemně komunikovat s aplikačními servery DataSnap vytvořenými pomocí nástroje Delphi 2009 for Windows nebo předchozích verzí. Klientské aplikace mohou pracovat s metodami na serveru stejně tak jako s tradičními servery DataSnap s rozhraním IAppServer.
· Možnost použít celou škálu zásuvných modulů a komponent pro Visual Studio: Delphi Prism poskytuje přístup k bohatému ekosystému nástroje Visual Studio a .NET včetně zásuvných modulů pro Visual Studio, akcí MSBuild a komponent nezávislých dodavatelů z oblasti komerčních, freeware a otevřených (open source) dodavatelů.


Komentáře