Efektivní využití automatizace procesů umožňuje povýšit obchodní výhody

Dosáhněte lepších výsledků při vynaložení méně prostředků díky automatizaci, posílení a rozšíření všech vašich kritických procesů a obchodních rozhodnutí.

Efektivní využití automatizace procesů umožňuje povýšit obchodní výhodyPodle společnosti Forrester 73 procent spotřebitelů tvrdí, že tím nejdůležitějším, co může společnost udělat pro poskytování kvalitní služby, je vážit si jejich času.

Každodenní opakující se úlohy a neflexibilní procesy mohou bránit přílivu skvělých nápadů, snižovat produktivitu a nahlodávat schopnost zajišťovat hladkou interakci se zákazníky i získávat příznivou zákaznickou zkušenost — ve velkém měřítku.

Na výběr je mnoho technologií. Potřebujete strategii pro identifikaci nejlepších příležitostí k automatizaci i rychlou automatizaci a posílení všech kritických procesů — ať k řízení činností napříč odděleními, nebo jako pomoc jednotlivým zaměstnancům.

Co je řízení obchodních procesů?

Když se blíže podíváme na jakékoli obchodní aktivity, je jasné, že téměř všechny jsou definované procesy. Mimo těch nejzřejmějších, jako je návrh nového produktu, výroba a distribuce, marketingová komunikace s potencionálními zákazníky a poprodejní služby, najdeme řadu procesů, jejichž identifikace vyžaduje hlubší analýzu.

Můžeme zmínit například školení nových zaměstnanců nebo jejich optimalizovaný a efektivní nábor. Do koncepce procesu také zahrnujeme měsíční výpočty odpracovaných hodin zaměstnanci, kteří nemají pevný plat, nebo i proces odesílání korporátní korespondence.

Všechny tyto procesy více či méně ovlivňují obchodní výkonnost organizace. Každý z nich může být pečlivě řízen, analyzován a upravován, aby se při zvýšení produktivity efektivně eliminovaly defekty, zrychlilo se provádění a snížily náklady.

Volba správné platformy ale může být extrémně obtížná a může skrývat řadu úskalí. Nespravované nebo nevhodně spravované procesy negativně ovlivňují efektivitu organizace, a tím i její pozici na trhu.

Chybějící vhodná analytická platforma pro shromažďování a integraci dat ve většině případů zase neumožňuje analyzovat všechny možné faktory efektivně a profesionálně. Dělat správná obchodní rozhodnutí znamená zpracovat často desítky terabajtů dat. Velmi často jsou tyto informace nestrukturované a pocházejí z mnoha různých zdrojů.

Odpovědí na tyto problémy jsou řešení pro automatizaci digitálních procesů.

A jak vypadá takový optimální systém? Tento nástroj vám umožňuje modelovat, provozovat a měřit výkonnost vašich obchodních procesů. Výsledkem je, že umožňuje rychlejší, levnější a pokročilejší provozní operace v rámci podniku.

Tím, že poskytuje náhled na procesy v reálném čase a jejich řízení, správné řešení v této třídě může pomoci snížit náklady a urychlit provádění více procesů. Také je důležité systematicky poskytovat klíčové informace, které pomáhají jejich vyhodnocení. To umožňuje efektivní a systematickou optimalizaci provozu společnosti.

Taková platforma musí dovolovat přímé analytické modely vybraných oblastí provozu společnosti. Samozřejmě je doplňuje o příslušné definice a implementace různých fází procesu. Důležitá je také možnost provádět různé úlohy integrace (např. externí databázové funkce, síťové služby a systémy QS).

Také je důležité, aby ve fázi modelování procesu bylo možné určit jeho kvalitativní parametry. Na tomto základu jsou relevantní informace automaticky shromažďovány serverem procesů, který je bez dalších produktů a nástrojů schopný stahovat ukazatele kvality procesu a exportovat je do modelovacího nástroje.

Zdá se být také důležitá možnost provádět analýzy zranitelnosti, aby bylo možné přijmout okamžité nápravné akce. Je dobré si pamatovat, že nástroj použitý k sestavování aplikací procesu musí být uživatelsky přívětivý a srozumitelný pro obchodní uživatele, ne jen pro zaměstnance oddělení IT. Jeho úlohou je umožnit oběma stranám spolupracovat v rámci stejné pracovní oblasti.

Proč zvolit IBM?

Hlavní věc, která odlišuje opensourcové aplikace BPM (Business Process Management) od řešení nabízených velkými a zkušenými hráči jako IBM je dostupnost kvalifikovaných a certifikovaných specialistů v počáteční fázi vstup na pole této platformy. To zahrnuje jak konzultační fázi před výběrem a implementací řešení BPM, tak i proces implementace ve společnosti.

V případě řešení BPM od IBM bude vybraný nástroj optimalizován pro specifika vašeho podnikání. To je klíčové, protože taková platforma ovlivňuje nejkritičtější prvky fungování organizace.

Navíc díky širokému spektru nabízených služeb je odbornost IBM mnohem víc holistická. Není omezena na problematiku řízení procesů. To umožňuje, aby analýza zákazníka proběhla uceleněji, a tím i přesněji.

V případě IBM, která má oficiální zastoupení a výkonnou síť prodejních specialistů, je místní zákazník důležitější než zahraniční. Existuje i jazyková a geografická bariéra, která  u zahraničních firem významně zatěžuje komunikaci.Omezení nebo dílčí ztížení komunikačních aspektů je přitom jedním z hlavních důvodů selhání tohoto typu implementačních projektů. Zahraniční inženýři jsou také výrazně dražší než jejich místní protějšky.

Velkou výhodou řešení od IBM je i kvalita a dostupnost laboratoří, které software produkují. Během implementace se často ukáže, že je nutné hlásit chyby v zakoupených technologických platformách. Snadnost kontaktu s lidmi, kteří pracují přímo s dodavatelem v produkci zvoleného softwaru, má významný dopad na rychlost, s jakou získáte pro chybu náhradní řešení a opravné balíky.

Řešení IBM BPM zahrnují i integrovaný mechanismus spolupráce mezi lidmi, kteří obchodní procesy provádějí. Uživatel může kdykoli zkontrolovat dostupnost odborníků a kontaktovat je pomocí komunikačního nástroje integrovaného v řešení IBM BPM nebo sdílet obrazovku, aby bylo možné zkontrolovat či upravit data.

Konkrétní produkty IBM

Pro oblast automatizace digitálních procesů společnosti IBm nabízí tato řešení:

IBM Blueworks Live - dovoluje dokumentovat a modeloat obchodní procesy v cloudu a spolupracovat na objevování, návrhu a správě obchodních procesů v celé organizaci.

IBM Business Process Manager -umožňuje modelovat, měnit, monitorovat a optimalizovat stěžejní obchodní procesy, aby je mohli obchodní specialisté efektivněji zlepšovat.

IBM Operational Decision Manager - dovoluje zachytávat, automatizovat a spravovat obchodní pravidla za účelem dosažení lepší agility i konzistence obchodních pravidel v rámci celé organizace.

Bližší informace o nabídce řešení pro automatizaci digitálních procesů najdete na webové adrese https://www.ibm.com/cloud-computing/cz-cs/products/digital-process-automation/.

Úvodní foto: IBM

Galerie

Komentáře