Elektronické řešení pro ohledávání mrtvol přestavil Software602

Firma Software602 vyvinula pro Kriminalistický ústav Praha elektronické formuláře pro ohledání těl obětí hromadného neštěstí nebo jejich částí podle požadavků Interpolu. V případě havárie, teroristického útoku či jiné katastrofy s mnoha oběťmi by tento systém usnadnil práci kriminalistů a patologů a podpořil sdílení informací mezi policejními složkami v různých zemích.


Firma Software602 vyvinula pro Kriminalistický ústav Praha elektronické formuláře pro ohledání těl obětí hromadného neštěstí nebo jejich částí podle požadavků Interpolu. V případě havárie, teroristického útoku či jiné katastrofy s mnoha oběťmi by tento systém usnadnil práci kriminalistů a patologů a podpořil sdílení informací mezi policejními složkami v různých zemích.

Příprava tohoto elektronického řešení je součástí komplexnějšího projektu, jehož se kromě Kriminalistického ústavu účastní i odborníci z Ústřední vojenské nemocnice a Ústavu soudního lékařství při 1. lékařské fakultě. Cílem tohoto projektu je vytvořit a zavést metody a postupy odpovídající mezinárodním standardům.

Čeští kriminalisté a patologové by v případě katastrofy měli v přenosných počítačích (tablet pc) k dispozici interaktivní formuláře přesně odpovídající papírovým, včetně možnosti provádět nákresy rukou. Informace zanesené do počítače v terénu nebo na pitevně by byly k dispozici k dalšímu zpracování a byly by porovnávány s údaji získanými v bydlišti či pracovišti potenciální oběti. To by umožnilo eliminovat zdlouhavou práci s papírovými formuláři, které jsou navíc náchylné k mechanickému poškození nebo kontaminaci.

„Lidský faktor není možné úplně odstranit, vždy je zapotřebí, aby výsledky potvrdil expert osobně, ale i tak se ušetří podstatný kus práce. Životaschopnost inteligentních formulářů 602XML se potvrdila při námětovém cvičení, kdy s nimi pracovaly dvojice policista – soudní lékař. Měřili jsme čas potřebný k zaznamenání všech údajů a výsledky byly velmi příznivé,“ prohlásil podplukovník Petr Bendl z Kriminalistického ústavu Praha.

„Doufám, že v České republice nedojde k žádnému neštěstí, které by nasazení tohoto řešení vyžadovalo,“ uvedl obchodní ředitel Software602 Pavel Nemrava. „Ale přesto pokládám za důležité, aby existovaly havarijní plány a potřebné technické vybavení.“

Kriminalistický ústav Praha Policie ČR je nejvýznamnějším kriminalistickým expertizním pracovištěm v České republice. V jeho laboratořích vznikla celá řada metodik, odborných statí, skript a učebnic, vydává dva časopisy. Mezi jeho funkce patří znalecká činnost v oborech elektrotechnika, chemie, kriminalistika, písmoznalectví a strojírenství.Komentáře