EMC zjednodušila obnovu dat v případě nehody

Software RecoverPoint podporuje lokální průběžnou ochranu dat i jejich vzdálenou replikaci.Zdokonalení své rodiny softwaru RecoverPoint pro heterogenní ochranu dat pro lokální a vzdálenou replikaci oznámila firma EMC. Ten nabízí možnost rychlé a nepřetržité obnovení dat s minimální hrozbou výpadku v případě nehody, poškození souborů nebo jiné podobné potíže.
Verze 3.0 zahrnuje nové prvky, které dovolí chránit a replikovat tatáž data v kombinacích lokálních a vzdálených sítí. Běžná operační obnova i obnova v případě nehod tak maximalizuje ochranu, a stačí k tomu jen jediné řešení. EMC také přidala funkci RecoverPoint do systému síťově propojitelných datových úložišť - EMC CLARiiON CX3. To zjednodušuje nasazení softwaru RecoverPoint v rámci pole datových úložišť a znamená to širší podporu hostovaných operačních systémů (Windows, VMware ESX, Linux a Solaris) a prostředí iSCSI.
RecoverPoint lze nasadit ve třech různých situacích:
· Heterogenní prostředí datových úložišť, kde mohou zákazníci plně využít inteligentních Fibre Channel switch zařízení prostřednictvím EMC Connectrix.
· Prostředí CLARiiON CX3, kde mohou zákazníci využít procesorů datových úložišť, aby provedli rozdělování na úrovni diskového pole.
· Prostředí, kde zákazníci využijí ovladače založené na hostech pro funkce funkcionalita rozdělování zápisových transakcí.


Komentáře