ERP: Informační systém pro strojírenství

Ačkoli většina dnešních firem už dávno používá více či méně vyspělý informační systém a producenti ERP nabízejí množství specializovaných modulů a funkcionalit, strojírenství je kupodivu zatím po této stránce často „neoraným polem“.

ERP: Informační systém pro strojírenství


Mnohé ze strojírenských firem dosud řídí výrobu za pomoci Excelu. Důvodem je, že dosavadní ERP systémy často neumožňovaly úkony, které specifikum strojírenské výroby vyžaduje. Bez nadsázky můžeme říci, že zákazníci z oblasti strojírenství velmi přesně vědí, co chtějí, a to často až do nejmenších detailů.

Do výčtu, co chtějí a co jim v jejich práci opravdu pomůže, patří například externí zařízení, která doplňují funkcionalitu ERP. Třeba terminály na odvádění výroby. Každý výrobní postup se totiž skládá z několika kroků, které se do terminálu zadají. Ten pak na základě zadání eviduje práci, respektive jeho prostřednictvím ji zaznamenávají sami pracovníci. Nad přehledem splněných operací se pak vyhodnocuje produktivita každého jednotlivého zaměstnance, a to po stránce výkonnostní, časové či z hlediska zmetkovosti. Díky externímu terminálu se eviduje a vyhodnocuje též efektivita pracoviště či jednotlivých strojů.

Podobně užitečným nástrojem je třeba také čtečka pro sklady, která se využívá k evidenci příjmu a výdeje materiálu a pracuje na základě čárových kódů.

Boj proti zmetkům
Málokdo ví, že slovem zmetci byli v pohanských dobách označováni bůžci, které měli naši předkové ve svých obydlích, jimž se klaněli a kteří přinášeli jejich domovům štěstí. Dnes se jim neklaníme a štěstí nám rozhodně nepřinášejí. Naopak pokud by jich bylo hodně, přinesli by výrobci určitě smůlu v podobě ztráty zákazníka. Proto je velmi důležité, aby ERP uměl sledovat počty zmetků a vytvářet tzv. opravné příkazy. Systém by také měl umět vyčíslit jejich hodnotu a ty zaevidované přijmout na sklad neshod v souladu s ISO dokumentací.

To se týká celé strojírenské výroby, ovšem konkrétně produkce automobilů jde ve svých požadavcích ještě dál. Zde je požadována i přesná dohledatelnost, čili „traceabilita“. To znamená, že výrobci chtějí přesně znát u každého dílu kteréhokoli finálního výrobku například detaily, ze které tavby pochází materiál, jakým prošel atestem a podobně. A evidence všeho je pochopitelně úkolem informačního systému.Úvodní foto: © MicronVyšlo v Computerworldu 19/2012
Celé toto vydání lze zkoupit elektronicky
Komentáře