ERP: Informační systém pro strojírenství

Ačkoli většina dnešních firem už dávno používá více či méně vyspělý informační systém a producenti ERP nabízejí množství specializovaných modulů a funkcionalit, strojírenství je kupodivu zatím po této stránce často „neoraným polem“.

ERP: Informační systém pro strojírenstvíKooperace i mzdy
Pokud výrobce nemá vlastní technologii pro některou část výroby – například pro povrchovou úpravu dílů – zadává tuto část výroby jiné firmě. To se nazývá kooperace. ERP systém musí umět počítat se všemi potřebnými kooperacemi a zanášet je do plánu výroby či počítat s nimi při kalkulacích.

Dalším specifickým požadavkem výrobních a zejména strojařských společností je přímé propojení výroby se mzdovým modulem. Tím je umožněna bezproblémová evidence práce jednotlivých pracovníků a jimi odvedené práce, takže „on-line“ mohou vznikat podklady pro výpočet mezd. Samozřejmě že výstup před zpracováním kontroluje operátor výroby, ale mzdové účetní se tím výrazně zkrátí čas nutný pro výpočet mezd, protože údaje nemusí přepisovat do systému ručně. To se stává v případě, že firma má jiný systém pro mzdy a jiný pro řízení výroby.

TPV s externími programy
Dnešní zákazníci (nejen) strojírenských organizací jsou velmi nároční, co se týká garance včasnosti dodávek. Díky pokročilému kapacitnímu plánování, které je trendem v dnešních moderních systémech řízení výroby, a v některých případech také díky přidaným mobilním zařízením je obchodník schopen předpovídat jako z nejjasnější křišťálové koule. Již při přebírání objednávky může na základě zjištění obsazených kapacit získat termín výroby pro konkrétní objednávku, anebo naopak na základě přijaté objednávky zpracovat technologickou přípravu výroby – TPV – a zaplánovat výrobu.

Další důležitou schopností ERP pro strojírenskou výrobu je jeho schopnost propojit TPV s externími konstrukčními programy. Konstruktéři dnes často pracují například v programech SolidWorks či Inventor, přičemž podklady čerpají z ERP. Ve 3D programu pak vymodeluje rozpisku výkresu a datový model pošle zpět do ERP, kde je na jeho základě sestaven kusovník dílů.

Vzhledem k obrovské konkurenci, která dnes vládne mezi strojírenskými firmami, je pro ně životně důležité, aby požadavky svých zákazníků dokázaly plnit s maximální rychlostí a v nejlepší kvalitě. ERP a jeho „chytré doplňky“ jim v tom nezanedbatelnou měrou pomáhají.

Autoři jsou konzultanti HELIOS Orange společnosti Asseco SolutionsÚvodní foto: © MicronVyšlo v Computerworldu 19/2012
Celé toto vydání lze zkoupit elektronicky
Komentáře