ERP směřuje do cloudu

Zatímco malé a středně velké firmy byly prvními, kdo okusil migraci svých aplikací ERP do cloudu, větší podniky se naopak dosud držely spíše pozadu. Situace se však v posledních měsících radikálně mění.

ERP směřuje do cloudu


Existuje jeden velmi dobrý důvod, který zapříčiňoval, že větší podniky směrem k SaaS ERP nespěchaly – obtížnost. Systémy ERP ve velkých společnostech jsou totiž obvykle obrovské, komplikované a hluboce zakořeněné do infrastruktury organizace. ERP je tak nedílnou součástí organizace, že čas, náklady a narušení způsobené přesunem do cloudu mohou vyvolávat nechuť manažerů IT podniknout takový krok.

Začíná se to však měnit. Nedávná zpráva Forrester Research uvádí, že „zatímco tisíce menších a středně velkých organizací již přešly na systémy SaaS ERP, velké podniky jsou teprve ve velmi raných fázích přijetí“.

Několik předních dodavatelů softwaru podle Forresteru v současnosti masivně investuje do funkcí SaaS ERP, které osloví i nadnárodní podniky, protože poptávka zákazníků na tomto poli rychle roste.

Zpráva je založena na průzkumu mezi 770 technologickými pracovníky s rozhodovacími pravomocemi z Evropy a Severní Ameriky. V roce 2012 celkem 12 procent podniků větší velikosti nahradilo nebo plánovalo nahradit tradiční ERP pomocí modelů založených na cloudu během dvou let. V roce 2014 tento počet už vzrostl na více než třetinu.

„Systémy ERP v cloudu zaznamenaly významnou úroveň přijetí, ale rozhodně mnohem méně než zákaznicky orientované aplikace jako CRM a další oblasti jako nákupy a lidské zdroje. V nativních řešeních SaaS nedošlo k takové replikaci šířky funkcí ERP, jaká by odpovídala rozsahu vyspělých řešení ERP provozovaných ve vlastní infrastruktuře,“ tvrdí Paul Hamerman, viceprezident a hlavní analytik společnosti Forrester.

Navíc podle něj schopnost podporovat scénáře pro konkrétní obory a specifické požadavky společností vyžadují namísto možnosti přizpůsobení vysokou míru konfigurovatelnosti a rozšiřitelnost na platformě SaaS. A to se teprve začíná objevovat.

„Přestože je počet malých a středně velkých firem převádějících software ERP do cloudu vyšší než počet větších podniků, dynamika je nyní u druhé skupiny mnohem vyšší,“ tvrdí Robert Anderson, viceprezident Gartneru.

Podle něj odhadovaný počet 30 % do roku 2018 ve všech větších podnicích stále platí. Pokud se podíváme na samotný segment malých a středně velkých podniků, může to být 40 % nebo i více, co se týče migrace současných řešení ERP z vlastní infrastruktury do cloudu. Patří mezi ně i firmy orientované na služby, které dříve dokonce žádný systém ERP nepoužívaly.

„Do roku 2020 by mělo využívat nějakou podobu cloudových aplikací ERP cca 50 % malých a středně velkých podniků v sektoru služeb,“ říká Anderson.

Podle výzkumné agentury Aberdeen Group uspíšily nasazení cloudu v malých a středně velkých firmách snížení nákladů, zvýšená škálovatelnost, flexibilita a snadnost použití. Aberdeen v průzkumu zjistila, že středně velké organizace mají více než dvakrát větší pravděpodobnost, že budou mít cloudová řešení ERP než ta klasická.

Firmy, které přesunuly ERP do cloudu, zaznamenaly významné výhody, jež, jak uvádí zpráva, zahrnují: 1,9násobné zlepšení ziskovosti během posledních 24 měsíců; 3,2násobné zkrácení doby rozhodování za uplynulý rok; 1,8násobné zlepšení doby cyklu klíčových firemních procesů v posledním roce; o 33 procent větší zlepšení v úplném a včasném dodávání;  dvojnásobné zlepšení dodržování vnitřního plánu.

 

Co větší podniky?

„Velké organizace, co se týče cloudového ERP, uvidí zlepšení, ale ne tak velké,“ prohlašuje Nick Castellina, šéf výzkumu ve Aberdeenu. „Přesun ERP do cloudu trvá déle, protože jde o robustnější aplikaci, která je nedílnou součástí každodenního provozu organizace.“

Podle Andersona z Gartneru existuje několik důvodů, proč podniková oddělení IT přecházejí ke cloudovým řešením ERP pomaleji. Dřívější obavy o přesun ‚korunovačních klenotů‘ nebo umístění firemních aplikací mimo vlastní provozovnu podle něj souvisely mj. se zabezpečením.

Kromě toho by přesun do cloudu v případě velké a složité kódové základny pro interní infrastrukturu mohl doslova trvat roky. Někteří cloudoví dodavatelé ERP navíc vyžadují přepsání aplikací téměř od základu.

Anderson přisuzuje současný rychlý pohyb směrem ke cloudovému ERP za důsledek pokroku v několika technologických oblastech včetně in-memory databází, mobility, nástrojů pro sociální komunikaci a spolupráci, vestavěné analytiky a uživatelského rozhraní spotřebitelského typu – to vše se v nejnovějších cloudových systémech ERP už projevilo. Nazývá je jako „postmoderní“ ERP.

 

Je potřebná trpělivost

James Safanov, šéf IT ve společnosti City Harvest, která distribuuje potraviny, uvádí, že u systémů ERP trvá obecný přesun do cloudu déle kvůli počtu zainteresovaných stran.  Pokud by šlo jen o standardní funkce, bylo by to snadnější. K okamžiku přesunu se podle něj potřebuje vyjádřit v rámci podniku stále více lidí.

U organizací, které svůj software ERP převedly do cloudu, mnoho IT manažerů uvádí, že primárním důvodem bylo zjednodušení provozu IT. Například v City Harvest chtěl Safanov účty jednotného přihlašování (SSO) v rámci platformy Azure.

„Náš alokační software a software pro dodávky jsou obojí hostované. Vyhodnocujeme každý produkt a v případě smysluplnosti ho přesouváme. Přesouváme aplikace, kde můžeme, a přitom se soustředíme na své poslání. To znamená, že nemusíme investovat do nákupu majetku,“ tvrdí Safanov.

Dodává, že například nechtějí spravovat server Exchange ve vlastní infrastruktuře, takže ho přesunuli do cloudu. Nyní tam mají Office 365, Exchange Server, SharePoint, Dynamics GP i služby Azure.

Ve společnosti SFX Entertainment, experta na mediální a zábavní obsah, vedla kombinace akvizic a averze ke správě vlastní infrastruktury IT k přesunu ERP do cloudu.

„Nechceme být v situaci, kdy bychom potřebovali spoustu lidí k poskytování nezákladních, avšak důležitých služeb.Navíc jsme během posledních dvou let koupili více než 20 společností, takže máme kromě svých 625 zaměstnanců také 100 poboček a 30 až 40 značek,“ uvádí Madhu Madhavan, viceprezident pro finanční systémy a technologie v SFX Entertainment.

Podle něj chtěli mít systém, který by dokázal být agilní a nepotřeboval by ke svému provozu mnoho lidí. S více vzájemně propojenými směry podnikání prý potřebují flexibilitu, která pojme veškeré jejich aktivity a bude mít standardní základ, který umožní přizpůsobení se.

„V roce 2013 jsme rychle rostli a vstoupili jsme do některých nečekaných oblastí. Vybrali jsme NetSuite, abychom mohli opustit 15 různých systémů, z nichž některé byly provozované ve vlastní infrastruktuře. Zahrnovalo to účetnictví s využitím více aplikací, reportování s kombinací aplikací ve vlastní infrastruktuře i řešení SAP,“ dodává Madhavan.

Shaw Industries, globální výrobce podlahových krytin, je dobrým příkladem nadnárodní organizace s rozsáhlou infrastrukturou IT. Jejich nedávná expanze v Číně poskytla příležitost využít řešení SaaS a vyhnout se potřebě používat systém ERP ve vlastní infrastruktuře.

V průběhu 25 let vytvořil tamější IT personál integrovaný systém, ale čínský jazyk a měna by si vyžádaly významné úpravy, vysvětluje Randy McKaig, viceprezident a ředitel IT ve firmě Shaw.

„Před pár lety Oracle ani SAP nenabízely pravá řešení SaaS. Potřebovali jsme globální jazykovou podporu a nechtěli jsme přidávat software a personál IT všude. Potřebujeme úplnou integraci. Garantovaná propojení NetSuite se neztratí, ani nepoškodí během upgradů a my jsme získali schopnost vydat se kamkoliv na světě. Vytvořili jsme skutečný systém SaaS,“ dodává McKaig.

„Migrace do cloudu stojí peníze a z dlouhodobého hlediska by mohla společnost nakonec zaplatit stejnou částku, jako kdyby si koupila řešení provozované ve vlastní infrastruktuře,“ říká Anderson z Gartneru.

Schopnost rozprostřít platby předvídatelným způsobem, uvolnit sebe a svůj personál od zátěže IT, možnost se soustředit na své rychle se měnící podnikatelské požadavky a dostupnost výkonného řešení ERP, které nejen zvládá firemní transakce, ale podle něj ve skutečnosti také pomáhá více uživatelům při rozhodování ve všech fázích, obvykle poskytuje i velkou podporu.

Také v případě, že se dlouhodobé náklady mezi těmito dvěma metodami vzájemně vyruší, budou výhody, které tak firma získala, velkým přínosem, dodává Anderson.

Ve společnosti SFX Entertainment se nejen podařilo snížit náklady, ale personál IT zjistil rovněž to, že cloudové řešení ERP od NetSuite se dá snadno naučit i používat, takže je jejich personál spokojenější.

„Skutečné náklady na vlastnictví mezi vlastní infrastrukturou a NetSuite jsou srovnatelné. Rychle rosteme a náklady na integraci provozu pomocí těchto systémů, ve skupině zařízení a dosažitelná rychlost byly šokující. Náklady na nasazení těchto systémů jsou jen 33 procent toho, co by to jinak stálo,“ vysvětluje Madhavan.

Podle něj jejich firma také zaznamenala velký pokles nároků na zaučení a rychlé nasazení, což bylo pro morálku zaměstnanců obrovský přínos. Lidé nezískávají informace z různých systémů. Umožňuje to...

 

Tento příspěvek vyšel v Computerworldu 1/2017. Oproti tomuto příspěvku je podstatně obsáhlejší a přináší spoustu dalších tipů, jak vylepšit firemní IT.

Časopis (starší čísla i předplatné těch nadcházejících) si můžete objednat na adrese našeho vydavatelství.

Úvodní foto: Fotolia © Vladislav Kochelaevs


Komentáře