ERP systémy: Výzvy pro rok 2010 (1)

Změna ekonomické situace znamená i novou výzvu pro dodavatele ERP – uživatelé požadují kromě nižší ceny i nativní podporu pokročilých technologií jako BI či konzultační služby nejvyšší úrovně.


Většina odborníků se shoduje na tom, že v oblasti podnikových systémů (ERP) nelze pro tento rok očekávat žádné revoluční změny ani nové specifické trendy. Lze spíše očekávat další rozvoj a rozšiřování takových trendů, jako je například využívání konceptu SaaS (Software-as-a-Service), podpora virtualizovaných prostředí, využití SOA v technologické oblasti či rozšiřování funkcionality klasických ERP systémů do oblastí dříve pokrývaných specializovanými systémy (CRM, EAM nebo BI).

Další rozvoj lze očekávat dle Vladimíra Karpeckiho, konzultanta podpory prodeje ve společnosti Minerva Česká republika, také v pronikání technologií umožňujících integraci multimédií na straně klienta, či například ve zvýšeném nasazování technologie SSD v hardwarové oblasti. Podle Vlastimila Fouska, vedoucího vývojového a analytického oddělení společnosti J.K.R., firmy chtějí operativně rozhodovat na jednotlivých úrovních řízení: „Vzrůstá poptávka po funkcích, které pomáhají managementu řídit firmu. Jedná se například o workflow, projektové řízení či dokument management.“

„Jedním z hlavních rozšiřujících se trendů současnosti je změna role poskytovatelů ERP, kteří již nebudou pouze implementovat softwarová řešení, ale budou vystupovat i v roli obchodních konzultantů a aktivně navrhovat přestavbu a vylepšení podnikových procesů nebo například související změny firemní kultury,“ tvrdí Filip Myška, Territory Manager pro ČR&SR ve společnosti Epicor Software Czech.

Zákazníci budou na druhé straně očekávat od poskytovatelů větší odpovědnost za celý projekt implementace a prokázaní návratnosti investice (ROI) do ERP projektů se stane standardním kritériem již v průběhu výběrových řízení.

Helena Jilková, konzultantka ERP ve společnosti Aquasoft, předpokládá, že v letošním roce bude pokračovat trend směrem k posilování customizace, a to programováním. Jedná se o proces přizpůsobování vlastností systému individuálním nebo specifickým požadavkům konkrétního zákazníka. Tento trend je prý dán především tím, že se ustupuje od monolitických těžkotonážních systémů a přechází se spíše k produktům umožňujícím lehké přizpůsobení a individuální vývoj specifické funkcionality. „Firmy a instituce totiž kladou důraz na návratnost investic už vložených do IS/IT. Ve vztahu k ERP proto často požadují integraci a optimalizaci již nasazených subsystémů a řešení,“ vysvětluje Jilková.

Pavel Jiruše, ředitel divize podnikových informačních systémů společnosti Arbes Technologies, zase říká, že: „Jak celosvětově, tak i v rámci České republiky roste poptávka po větší komplexnosti ERP systémů. Vedle standardních oblastí, které ERP pokrývá, se začínají objevovat nové. Roste také míra využití moderních technologií v oblasti logistiky a skladování, a v ČR se navíc očekává podpora ISDOC pro elektronickou fakturaci.“

Současné technologie
Oblast ERP systémů je podle Karpeckiho do jisté míry konzervativní. Některé technologie, jako ty výše zmiňované, které mají přímý vliv na kvalitu a efektivitu fungování ERP systému pronikají relativně rychle. Jiné nemají tento přímý vliv a pronikají do oblasti ERP s větším či menším zpožděním – jedná se například o rozvoj dotykového ovládání u klientských zařízení či dokonce o nové 3D technologie zobrazování.

Podle Fouska ovlivňuje oblast informačních systémů čím dál rychlejší software, díky čemuž je možné provozovat aplikace s vysokými objemy dat a tato data bez problémů zpracovávat. „V případě samotného softwaru je zase možné například při vývoji nových verzí kancelářských či portálových řešení rozšiřovat možnosti uživatelů ERP,“ líčí Fousek. Na ERP systémy má z technologického hlediska také vliv lepší dostupnost dnes již běžných technologií, jako jsou mobilní internet, telefony s operačním systém, PDA zařízení, levné notebooky či netbooky,“ říká Aleš Vintrlík, vedoucí obchodního týmu Asseco Solutions v Brně.

Za trend současnosti považuje Jilková využití ERP v architektuře SOA (Service Oriented Architecture), jako jednoho z mnoha integrovaných systémů do skutečně celopodnikového IS. A tomu by měla odpovídat i architektura ERP založená na službách. Přidanou hodnotu k ERP prý dále přinášejí databázové stroje s OLAP technologií, které nabízejí možnost opravdového využívání informací z ERP pro manažerské řízení firmy, čímž postulují i očekávání, že BI (business intelligence) bude součástí běžné implementace ERP. „V moderních ERP jsou také čím dál více používána webová rozhraní pro funkčnosti, k nimž přistupuje velké množství uživatelů,“ doplňuje Jilková. S tím souhlasí i Myška, který říká, že: „Z nových technologií hraje v oblasti ERP pořád větší roli koncept Web 2.0. Ten přináší do ERP například využití platformy cloud computingu, která může uživatelům umožnit přístup do ERP řešení doslova odkudkoliv, kde se dá připojit k internetu. Zařízením, které se pro takový přístup využije, pak může být například PDA, mobilní telefon nebo třeba iPhone.“ „Stále častěji se prosazují technologie umožňující vzdálený a mobilní přístup do ERP,“ potvrzuje Jiruše. Podle Martina Boka, obchodního ředitele společnosti Abra, jde v oblasti ERP hlavně o optimalizované využití stávajících technologií a postupné nasazování nových, zejména pak těch, které umožňují SaaS.

Významnou technologií, která jistě v blízké době zasáhne do oblasti ERP, je podle názoru Fouska virtualizace: „Nabízí se tak poměrně velké zjednodušení směrem k nastavení univerzálních vlastností serverů ve virtuálním stroji. Na základě virtualizovaných strojů pak může dojít k jednoduššímu předávání prostředí mezi zákazníkem a implementátorem, což může vést k urychlení nasazení či přizpůsobení ERP produktu.“

Preference zákazníků
Vzhledem k dočasné stagnaci trhu je dle Jilkové velmi důležité aktivně se věnovat stávajícím zákazníkům, vyhledávat a vytipovávat jejich skutečné potřeby a umět je uspokojit skrze kvalitní a efektivní vylepšování jejich informačních systémů.

„V souvislosti s dosud probíhající ekonomickou recesí také pozorujeme zvýšené zaměření zákazníků na efektivitu řešení a jeho přidanou hodnotu. Dá se s trochou nadsázky říci, že když se ekonomice daří, zákazníci více pořizují rozsáhlá řešení s někdy nepříliš jasnou návratností. Když je hůře, zaměřují se spíše na řešení s jasnou přidanou hodnotou,“ říká Karpecki.

Dokončení článku přineseme zítra...Komentáře