GC System přináší řešení na bázi IBM TRIRIGA a GC FOCAL365

Společnost GC System přináší na český trh řešení na bázi produktů IBM TRIRIGA a GC FOCAL365 určené pro efektivní řízení majetku.

GC System přináší řešení na bázi IBM TRIRIGA a GC FOCAL365


(PR článek)

Kancelářské prostory, prodejní místa, výrobní prostory a jiný nemovitý majetek - to vše jsou aktiva nezbytná pro fungování komerčních firem, státních organizací a dalších subjektů. Z mnoha studií vychází, že výdaje na pořízení, provoz, údržbu a rozvoj, případně pronájem tohoto majetku, tvoří významné nároky na finanční zdroje komerčních a nekomerčních subjektů. Proto je třeba takový majetek využívat a spravovat co nejefektivněji a výsledky tohoto úsilí průběžně zlepšovat a plánovat.

Vzhledem k výši hodnoty majetku, s ním spojeným nákladům a všeobecné ekonomické situaci, se potřeba efektivního využití a řízení správy majetku dostává do popředí zájmu vrcholového managementu. Nestačí již pouze efektivní řízení na operativní úrovni, ale je nutné propojení se strategickým a finančním řízením organizace, jehož cílem je správné umístění a řízení investic (např. při rozvoji pobočkové sítě, budov apod.), úspora nákladů díky optimalizaci pracovních prostor (např. v případě organizací s velkým množstvím administrativních prostor), nebo optimalizace a snižování nákladů na spotřebu energií.

Úspěšné společnosti proto pro správu svého majetku, jeho provoz, údržbu a služby s tím spojené, používají specializované systémy tzv. CAFM (Computer-Aided Facility Management) nebo IWMS (Integrated Workplace Management Systems), které jsou integrované s dalšími systémy organizace a poskytující tak "jednotný obrázek na jednom místě" s ucelenými informacemi pro správné plánování a rozhodování na jednotlivých úrovních. Takové systémy tak umožňují firmám nejen dosahovat značných provozních úspor a tím i krátké návratnosti vložených prostředků, ale i vytvářet optimální podmínky pro fungování organizace.

Jaké jsou výhody při použití IBM TRIRIGA a GC FOCAL365?

Systémy IBM TRIRIGA a GC FOCAL365 patří mezi mimořádně úspěšné systémy pro řízení a správu majetku, které jsou využívány mnoha společnostmi v Evropské unii, USA a v některých státech Asie. Tyto systémy pokrývají všechny oblasti řízení a správy majetku v organizaci a spojují výkonné uživatelské nástroje s přehledným systémem reportování managementu.

IBM TRIRIGA a GC Focal365 jsou řešení vhodná pro všechny organizace středních a větších velikostí, které ke svému fungování využívají portfolio nemovitého majetku.

GC System 

Zákazníky, využívající systémy IBM TRIRIGA nebo GC FOCAL 365, jsou organizace z oblastí:

IBM TRIRIGA je modulární systém sestávající z 5 modulů:

 • Reality (Property management)

 • Řízení investic (Capital project management)

 • Facility management

 • Opravy a údržba (Maintenance management)

 • Energie a životní prostředí (Environmental and energy management)

GC Focal365 doplňuje systém IBM TRIRIGA o manažerskou analytickou vrstvu. Při správné kombinaci tak oba systémy vytvářejí komplexní manažerský informační systém.

IBM TRIRIGA a GC Focal365 umožňují:

 1. Zakládat svá rozhodnutí na správných a důvěryhodných informacích, agregovaných z mnoha zdrojů

 2. Kontrolovat výkonnost nemovitého portfolia a služeb s ním spojených pomocí reportingu a SLA metrik

 3. Optimalizovat využití pracovního prostoru díky vizualizaci a propojením s CAD systémem s možnostmi modelování budoucích potřeb

 4. Řídit finanční toky spojené s majetkem (nájmy, pronájmy, investice) a získávat tak kompletní obrázek o majetku

 5. Snižovat spotřebu energií, produkci odpadů a CO2 a být tak napřed před konkurencí a v souladu s legislativními požadavky

 6. Zjednodušovat procesy, zajišťovat jejich optimální plnění a optimalizovat míru vlivu lidského faktoru

 7. Využívat informace kdykoli a kdekoli díky podpoře mobilních zařízení

 8. Snižovat náklady na IT sjednocením původních systémů do jediného

 9. Zvyšovat návratnost investice díky flexibilním licenčním modelům a flexibilním způsobům provozu

 10. Využívat zkušeností a nejlepších postupů implementovaných do standardizovaného produktu s 20letou historií, a mít zajištěnou budoucnost rozvoje díky společnosti IBM

 • finančnictví a pojišťovnictví, obchodu, služeb a výroby

 • real estate a developmentu

 • zdravotnictví, výzkumu a vzdělání

 • státní správy a samosprávy

Podrobné informace o produktech IBM TRIRIGA, GC Focal365 a našich službách, včetně referenčních případových studií, naleznete na stránkách společnosti GC System a.s.

Dále Vám nabízíme možnost demo ukázky a konzultace obou systémů, abychom společně s Vámi našli to nejlepší řešení pro Vaše potřeby.

GC SystemPro více informací nás kontaktujte na adrese facility@gcsystem.cz, rádi Vám zodpovíme všechny otázky a představíme naše řešení pro Facility a Asset Management.

Úvodní foto: © chagin - Fotolia.com


Komentáře