Google: Podniky by mohly lépe využívat mapové služby

Mapy nabízejí mnohem víc než jen návod, jak se dostat z jednoho místa do druhého, tvrdí mapový odborník společnosti Google.


Podle Sanjaye Patela, vedoucího podnikových geografických služeb společnosti Google, téměř tři čtvrtiny manažerů IT nedokáží efektivně využít mapové technologie v podnikání. Například umístění mapy na firemní web vyžaduje jen minimum práce a může zákazníkům pomoci firmu snáz najít, jedná se podle Patela pouze o špičku ledovce. Manažeři IT by se podle něj měli při zpracování a analýze velkých objemů dat zaměřit především na používání podnikové inteligence vztažené k zeměpisné poloze.

„Stále zdůrazňuji, že mapy mají v podnikové inteligenci velký význam, a to nejen z pohledu Googlu, ale i z pohledu podniků,“ řekl Patel v rozhovoru s redaktory časopisu TechWorld. „Pokud nedokážete rozmístit data do mapy a dokud jim neporozumíte, měli byste se nad svým podnikáním vážně zamyslet.“ Patel vysvětloval, že zapojení velkých dat do zeměpisného kontextu pomůže podnikům jejich data vizualizovat a lépe pochopit chování nadnárodních organizací a zahraničních zákazníků.

Mezi průkopníky v této oblasti například patří průmysl dopravy a logistiky, který využívá GPS nejen ke sledování tras, jaké řidiči volí, ale i k měření průměrné rychlosti a průjezdnosti. To jim umožňuje přesněji načasovat dodávku zboží a snižovat náklady na pohonné hmoty a opotřebení vozidel.

Některé maloobchodní řetězce začínají používat mapové technologie ke sledování efektivity marketingových kampaní v různých oblastech jednoho státu nebo koordinaci zásobování s ohledem na poptávku zákazníků, prozradil Patel. Supermarkety jako Tesco dokonce používají vnitřní mapové a lokalizační technologie, s jejichž pomocí sledují pohyb nakupujících po obchodě a podle jeho rozboru upravují rozmístění zboží.

Někdy může být podle Patela výhodné zpřístupnit tyto údaje zákazníkům. Například nástroj Google Earth Builder umožňuje podnikům vytvářet mapa s využitím jejich vlastních dat na platformě privátního cloudu a tato data následně bezpečně sdílet s dalšími podniky nebo obchodními partnery. „Použili jsme kousek naší vlastní platformy a nabízíme jej jako bezpečný nástroj koncovým uživatelům, kteří si do něj mohou nahrát vlastní data,“ řekl Patel. „Nemusejí se starat o hardware, výpočetní kapacitu ani správu. Stačí jim jen do této mapové platformy nahrát vlastní data a ta pak nabídnout svým uživatelům se všemi myslitelnými způsoby zabezpečení.“

Podle Patela poskytování dat v reálném čase koncovým uživatelům ve formě map a možnost příjmu dat od těchto uživatelů pomáhá podnikům bezprostředně vytvářet komplexní pohled na aktuální situaci. Díky tomu mohou jednat rychleji a účinněji.

Google patří k jednomu z nejvýznamnějších poskytovatelů mapových podkladů v Internetu. Nedávno ovšem vyvolal vlnu hněvu, protože omezil bezplatné využívání mapového API na 25 tisíc přístupů denně. Podle představitelů Googlu je důvodem k tomuto kroku snaha o zachování a další rozvoj této služby.Komentáře