HP nabízí financování svého softwaru s nulovým úročením

Zdokonalená řešení řady Business Technology Optimization (BTO), která pomohou IT manažerům rychle přizpůsobovat investice do IT oddělení požadavkům na snižování nákladů při zachování vysoké kvality softwarových nástrojů, představila firma HP.Zdokonalená řešení řady Business Technology Optimization (BTO), která pomohou IT manažerům rychle přizpůsobovat investice do IT oddělení požadavkům na snižování nákladů při zachování vysoké kvality softwarových nástrojů, představila firma HP.
HP rovněž uvedlo leasingové financování své dceřiné společnosti HP Financial Services s nulovým úrokem pro zákazníky softwarových produktů BTO a Information Management (IM), kteří splní podmínky programu.
HP oznámilo dvě zdokonalená řešení – HP Quality Center 10.0 a novou integraci softwaru HP BTO s databází HP Universal Configuration Management Database (UCMDB) 8.0. Dále společnost HP uvedla softwarové produkty dodávané jako softwarová služba (Software-as-a-Service, SaaS). Tato forma poskytování umožňuje zákazníkům okamžitě využívat výhody řešení HP bez počátečních kapitálových výdajů spojených s realizací softwarových projektů.
Šéfové IT oddělení mohou s řešeními HP Software dosáhnout lepších výsledků, jako třeba nižších nákladů, zmírnění rizik a generování tržeb navzdory stále omezenějším rozpočtům, zaměří-li se na tři následující zásadní opatření:
• kontrolu výdajů na IT oddělení prostřednictvím stanovení priorit dílčích investic na základě podnikatelské hodnoty;
• eliminaci redundance a flexibilní reakce na měnící se podnikatelské potřeby prostřednictvím centralizace funkcí poskytování služeb;
• zlepšení kvality a snížení nákladů standardizací doporučených postupů a automatizací.


Komentáře