HP propojil Autonomy IDOL se správou big dat Trim

Společnost v rámci propojování svých podnikových aplikací integrovala software pro vyhledávání a klasifikaci Autonomy IDOL do nástroje pro správu záznamů Trim. To umožní zákazníkům lepší orientaci v nestrukturovaných datech.

HP propojil Autonomy IDOL se správou big dat Trim


Podle odhadů HP zhruba 90 % informací schraňovaných podnikovými uživateli není uloženo ve formě oficiálních strukturovaných záznamů, ale jako big data v nástrojích jako například aplikace HP Trim. S ohledem na lepší zabezpečení a změnu legislativy „musí organizace nalézt způsob správy veškerých svých schraňovaných údajů, nikoli pouze 9 nebo 10 procent,“ konstatuje Dan Carmel, vedoucí skupiny HP Autonomy pro strategii a řešení správy podnikového obsahu. „Na tuto naléhavou potřebu jsme se rozhodli reagovat.“

HP koupil společnost Autonomy v loňském roce a zaměstnance i software začlenil do své softwarové divize. „Využíváme všech možností softwaru HP i Autonomy, abychom mohli vytvořit jednotný přístup ke správě informací,“ vysvětluje Carmel. „Je to ukázka synergií s aplikací Autonomy, kterých HP nyní využívá.“

Nová verze aplikace Trim (7.3) dokáže zachycovat informace pomocí platformy Autonomy IDOL (Inteligentní vrstva zpracování dat) a díky tomu je může ukládat ve formě strukturovaných záznamů. Software využívá nově vydanou verzi 3 aplikace Autonomy ControlPoint. Tento software dokáže identifikovat údaje, které mají být kategorizovány jako podnikové záznamy a takto vytvořené záznamy navíc dokáže zatřídit pomocí analytických postupů platformy Autonomy IDOL.

„Uživatel má možnost nastavit pravidla pro obsah. Pokud některá z těchto zásad usoudí, že určitá část obsahu představuje důležitý záznam, je možné předat tuto část přímo systému pro správu strukturovaných záznamů, který jej náležitě zatřídí,“ vysvětluje Carmel.

Trim 7.3 také uživateli umožňuje vyhledávání záznamů pomocí vyhledávacího nástroje IDOL a rozšiřuje tak možnosti zpracování podnikových big dat, která lze prohledávat strukturovaně.

HP současně uvedl novou verzi 7 aplikace HP Application Information Optimizer, která z databází odstraňuje zbytečné zastaralé záznamy.

Trim je možno pořídit v cenách od 500 dolarů za instalaci, která progresivně klesá s počtem registrovaných uživatelů.

Úvodní foto: © NLshop - Fotolia.com


Komentáře