IBM chce přinést revoluci do analýz velkých objemů dat

Společnost IBM chce investovat 100 milionů dolarů do vývoje pokročilých nástrojů pro analýzy velkých objemů dat.


Cílem bude nabídnout celkem 20 nových služeb, které mají uživatelům umožnit rychle analyzovat petabajty dat.

Rod Smith, viceprezident IBM pro rozvíjející technologie, říká, že nyní je vhodný čas začít do této oblasti investovat a získat nové postřehy o možnosti práce s velkými objemy dat. Finance budou použity k vylepšení softwaru, systémů a služeb pro analýzu dat.

I když v IT světě existuje řada analytického a BI softwaru, tyto nástroje podle Smitha postrádají schopnost analýzy velkých objemů nestrukturovaných dat. Ve skutečnosti je ale zhruba 80 % podnikových dat nestrukturovaných, takže je není možné snadno kategorizovat do databází. Řada firem má také nasbírány velké objemy dat ze softwarových a hardwarových senzorů, ale nemá nástroje, jak je úspěšně analyzovat a získat požadované výsledky. Pro Smitha je to výzva v této oblasti přijít s něčím novým. Výzkum IBM proto budu zahrnovat řadu analytických metod a bude probíhat v již existujících výzkumných centrech.

Jeden z nových nástrojů, označovaný jako Cloud Workload Analysis, má umožnit firmám a organizacím sumarizovat charakter zátěže jejich IT a identifikovat, které úlohy je možné přesunout do cloudu. Další nástroj má být zaměřen na práci s úložnými systémy. IBM také počítá se softwarem schopným analyzovat petabajty streamovaných dat a vyvozovat závěry v řádech milisekund. Tento software má kombinovat možnosti analytického rámce InfoSphere BigInsight a nástroje InfoSphere Streams. Analyzovat má být možné text, video, audio, obrázky a další formy dat. Rychlost analýz má být údajně o 350 procent rychlejší, než u jiných obdobných řešení.Komentáře