IBM WebSphere Portal a technologie Web 2.0

IBM oznámila zjednodušenou nabídku IBM WebSphere Portal se zdokonalenými nástroji pro Web 2.0 a se souborem balíčků připravených pro podnikové použití – tzv. „akcelerátorů“, jež urychlují implementaci webových funkcí pro konkrétní podnikové potřeby. Zároveň je od tohoto měsíce k dispozici IBM Portlet for Google Gadget, který umožňuje koncovým uživatelům integrovat také nejrůznější webové programy.IBM oznámila zjednodušenou nabídku IBM WebSphere Portal se zdokonalenými nástroji pro Web 2.0 a se souborem balíčků připravených pro podnikové použití – tzv. akcelerátorů, jež urychlují implementaci webových funkcí pro konkrétní podnikové potřeby. Zároveň je od tohoto měsíce k dispozici IBM Portlet for Google Gadget, který umožňuje koncovým uživatelům integrovat také nejrůznější webové programy.

Nástroje Accelerators for WebSphere Portal řeší konkrétní podnikové problémy a zjednodušují zavádění přizpůsobených řešení na jediné portálové platformě. Například různým odvětvím přizpůsobitelný IBM Dashboard Accelerator poskytuje společnostem způsob, jak sladit podnikatelské cíle, v reálném čase sledovat výsledky projektů a podnikat nápravná opatření tam, kde je třeba. WebSphere Portal také obsahuje rozšířenou podporu technologií webu 2.0, které umožňují organizacím snadno nasadit intuitivnější a bohatší aplikacev prostředí prohlížeče. Krom toho WebSphere Portal nabízí i podporu technologie Ajax (Asynchronous JavaScript + XML) a služeb REST (Representational State Transfer).

Díky otevřené architektuře řešení WebSphere Portal, konceptům architektury orientované na služby (SOA) a podpoře technologií webu 2.0 může uživatel kombinovat více než 5 000 portletů a služeb z katalogu portálových řešení IBM se zcela novým portfoliem portletů klíčových výkonnostních ukazatelů (KPI). Pro druhé pololetí roku 2007 plánuje IBM další vylepšení, která umožní uživatelům produktu WebSphere Portal spojovat podniková data s dostupnými miniaplikacemi Google Gadgets a vytvářet tak nové dynamické podnikové aplikace.


Komentáře