Integrace v oblasti aplikací: Odkud a kam kráčí?

Integrace aplikací může výrazně zkvalitnit a zpřehlednit činnost informačních systémů. O trendech, přínosech a perspektivách spojených s touto oblastí s námi hovořil Radek Častorál ze společnosti Aquasoft.


Které technologie se v této oblasti používají?
Integrace aplikací prodělala za posledních několik let v České republice i celosvětově prudký vývoj, což souvisí zejména s faktem, že začala být vnímána jako samostatná oblast, která může výrazně zkvalitnit a zpřehlednit činnost informačních systémů. Hlavními technologiemi se postupně začaly stávat platformově nezávislé standardy a doporučení, jimž v oblasti datových formátů dominuje XML a kde přenosové kanály ovládly webové služby. To samo o sobě nepředstavuje dostatečně robustní prostředí, a proto většina velkých softwarových hráčů rozšířila portfolia svých produktů o integrační nástroje, tzv. „middleware“, které přidávají snadnější konfigurovatelnost a dohled nad systémem. Sem patří například rodina produktů Websphere od IBM, Fusion Middleware od Oraclu nebo Biztalk server od Microsoftu.

Jak vidíte perspektivy SOA?
SOA je jednou z nejčastěji skloňovaných zkratek v oblasti integrací. Servisně orientované architektury představují momentálně hlavní proud v oboru. Vzhledem ke svým výhodám a ke stále rostoucí podpoře ve vznikajících standardech i v komerčních produktech budou i v budoucnu jedním z neucelenějších přístupů, a to jak pro oblast integrací, tak pro vývoj informačních systémů celkově.

V čem podle vás spočívá silná a v čem naopak slabá stránka integrace aplikací?
Hlavní pozitiva spočívají v konsolidaci celého prostředí IS/ICT firmy a ve snížení těsné vazby jednotlivých systémů. Ta často způsobovala neúměrný nárůst nákladů na modernizaci, protože úprava jednoho systému vyžadovala zásah do celé řady jiných.

Dalším přínosem je zavedení exaktních postupů do dříve nekoordinovaného rozvoje podnikového IS/ICT. V neposlední řadě se integrace stává ideálním prostorem pro revizi celopodnikových procesů. Slabiny většinou souvisí s absencí dlouhodobé vize nebo s jejím nedodržováním, protože vynaložené náklady se vrací postupně.

Co lze pro odstranění současných slabin dělat, jakým směrem se trend integrace může vyvíjet?
Během integračního procesu musí být velká pozornost věnována nejen konfiguraci a nasazení samotného integračního nástroje, ale také vytvoření metodiky a zásad pro budoucí rozvoj systému. Kontrolovatelná a řízená integrace bude i nadále základním mechanizmem pro zachování budoucí flexibility a škálovatelnosti ICT řešení jako celku. To souvisí zejména s pokračujícím nárůstem složitosti a provázanosti informačních systémů.

Jaké nové kroky v této oblasti chystá vaše firma?
Aquasoft se díky práci na realizaci rozsáhlých a komplexních informačních systémů s integračními úlohami potkává prakticky neustále. To postupně vedlo ke vzniku samostatného oddělení, jehož hlavním cílem je poskytovat klíčové znalosti a postupy napříč realizačními týmy. Chceme neustále rozšiřovat nabídku zvládnutých technologií od většiny klíčových hráčů. Souběžně ale připravujeme vyvinutí vlastního kompaktního integračního nástroje vhodného pro střední a menší firmy, protože pro tento segment jsou ostatní komerční produkty často cenově nedostupné.Komentáře