InterSystems uvádí novou verzi postrelační databáze Caché 2007

Společnost InterSystems na trh uvedla novou verzi své databáze Caché 2007. Ta zavádí framework Zen, jenž umožní vytváření webově orientovaných aplikací rychleji, přičemž tyto aplikace nebudou závislé na platformě. Další součást zvaná Jalape·o odstraní objektově-relační mapování a podle tvůrců zkrátí proces vývoje o minimálně 40 %.
Komentáře