Jak pomoci sladění IT s business

Sladění IT s business je jedním ze základních požadavků kladených na IT. Jak mu pomoci a co z něho můžeme získat i my, konkrétní IT pracovníci?

Jak pomoci sladění IT s business


V dnešních konkurenčním prostředí je zásadním požadavkem time to market. Schopnost dodat produkt na trh dříve než konkurence znamená možnost realizovat tržby po delší dobu a z větší porce tržního koláče. Rychlost změn v našich aplikací v dnešní době úzce souvisí s rychlostí dodání našich produktů

Jak time to market můžeme pomoci my konkrétní pracovníci? V první řadě je třeba mít přehled o naší IT architektuře a vazbách na business. Jen v případě, kdy dobře známe náš výchozí bod, jsme schopni rychle navrhnout vhodné řešení. Co bychom tedy měli mít například zmapováno? Jaké aplikace podporují jaké business procesy, na jakých serverech běží, jaká data si vyměňují, jaké jsme měli incidenty spojené s provozem informačního systému a jak je budeme efektivně řešit, pokud k nim znovu dojde. Se zachycením všech těchto vztahů nám dobře pomůže nástroj pro evidenci konfiguračních položek s vazbou na znalostní bázi.

Druhou oblastí, na kterou je dobré se zaměřit je urychlení vývojového cyklu. Potřeba agilního vývoje a inkrementálního přístupu, je již poměrně dobře známa, z pohledu technologického ale často zůstáváme u starých postupů. Nejde zde o to, zda používáme moderní technologie nebo ne, ale zda využíváme koncept Rapid Application Development (RAD) platformy. To je totiž cesta k urychlení vývoje a zkrácení time to market. Zatímco při klasickém vývoji aplikace musíme řadu věcí vždy programovat znovu od počátku, při vývoji na RAD platformě využijeme již existující možnosti a námi potřebnou funkcionalitu pouze nakonfigurujeme. Co takto můžeme využít? Například sofistikovaný systém přístupových oprávnění opírající se o organizační struktury, role a uživatelské skupiny. Při klasickém vývoji by na něm programátor strávil spoustu času. Tuto logiku by navíc napevno „zadrátoval“ do aplikace a při potřebě úpravy by ji musel složitě předělávat. V RAD platformě lze toto nastavit na několik kliknutí. Podobně na tom je reporting, vizualizace dat, integrace s jinými systémy, audit trail…Co se v projektu nemusí složitě vymýšlet a programovat, ale pouze se nastaví, bude také levnější a rychleji dostupné.

RAD platformu přitom již někdy ve společnosti máme. Často si ji nejprve pořizujeme pro řešení specifické oblasti – např. SalesForce pro oblast CRM, ServiceNow pro řízení IT procesů nebo ObjectGears pro řízení projektů, IT procesů a Helpdesk.

Tyto systémy přinášejí kromě urychlení a zlevnění vývoje navíc i další výhodu. Protože se aplikace již netvoří programováním, ale spíše modelováním a konfigurací, je její vznik podstatně přiblížen IT rolím, které s business úzce spolupracují, analytikům a architektům. V jejich rukách pak nevzniká pouze soupis požadavků a papírový popis potřebných změn, ale dokáží aplikaci z velké části sami vytvořit – datové struktury, obrazovky včetně tlačítek, reporty, systém řízení oprávnění…Vývojář pak často dostává zadání formou seznamu tlačítek v aplikaci a popisu logiky, kterou má doplnit.

Zrychlení, zlevnění a přiblížení vývoje aplikací business jsou jasnými přínosy na cestě ke sladění IT s business. Co to ale přinese nám konkrétním IT pracovníkům? Jakkoli jsou výhody RAD platformy zřejmé, v mnoha firmách tento koncept není stále využit. Být evangelizátorem změny v náhledu na způsob vývoje sice není jednoduché, ale ten kdo je u věci od počátku bývá oceněn ve chvíli, kdy si přínosy této změny začíná uvědomovat i zbytek týmu nebo celá organizace. RAD vývojový tým bude mít ve vaší organizaci místo bez ohledu na to, který konkrétní software si jako RAD platformu zvolíte. Pokud se vaše společnost nachází v bodu rozhodování o náhradě zastaralých aplikací či výměně informačního systému, RAD platforma vám nabídne zajímavou cestu. Zvláště ve chvíli, pokud klasický vývoj nenabídne uspokojivé řešení z pohledu ceny nebo rychlosti. Hodně zdaru.

Pavel Carvan, autor je architektem společnosti Terannum

Shrnutí:

Být iniciátorem změny není jednoduché, ale ten, kdo je u věci od počátku, bývá oceněn ve chvíli, kdy si přínosy této změny začíná uvědomovat i zbytek týmu nebo celá organizace.

Úvodní foto: © V. Yakobchuk - Fotolia.com


Komentáře