JBuilder 2008 přináší mnohem jednodušší vývoj podnikových javovských aplikací

Dostupnost nástroje JBuilder 2008, nejnovější verze integrovaného vývojového prostředí vybaveného i pro tvorbu rozsáhlých podnikových aplikací na platformě Java, oznámila firma CodeGear. JBuilder 2008 je založen na otevřeném aplikačním prostředí Eclipse a je dodáván s metodologií a přidruženou sadou nástrojů označovaných jako aplikační továrny (jde o nový přístup k vývoji software, který tvorbu aplikací výrazně zjednodušuje).Dostupnost nástroje JBuilder 2008, nejnovější verze integrovaného vývojového prostředí vybaveného i pro tvorbu rozsáhlých podnikových aplikací na platformě Java, oznámila firma CodeGear. JBuilder 2008 je založen na otevřeném aplikačním prostředí Eclipse a je dodáván s metodologií a přidruženou sadou nástrojů označovaných jako aplikační továrny (jde o nový přístup k vývoji software, který tvorbu aplikací výrazně zjednodušuje).
Aplikační továrny jsou novým přístupem k vývoji software a opakovanému využívání kódu, který se vyrovnává s jedním z největších problémů, jimž čelí vývojáři v jazyce Java, tedy s navigací ve složitém výběru aplikačních rámců, projektů s otevřeným kódem, interně vytvořených projektů a jejich částí i nekontrolovaných technologických norem. Problémem je, jak tyto zdroje použít, či jak je používat opakovaně a společně tak, aby výsledkem byly kvalitní aplikace i při neustále se zkracujících dodacích lhůtách.
Aplikační továrny pečují o opakované používání inteligence vývojářů; to může zvýšit jejich produktivitu a zrychlit práci na projektech, zvláště v často se měnících a globálně distribuovaných týmech. Umožní zkušenějším vývojářům sdělovat záměry, instrukce a doporučení a odkazovat na zdroje – to vše pomocí jediného jednoduchého nástroje. Zjednodušeně řečeno aplikační továrny přeměňují to, co kdysi bývalo obecným IDE, na IDE specifické pro danou aplikaci.
V aplikačních továrnách nástroje JBuilder 2008 je opakovaně použitelný kód dodáván ve formě modulů, které obsahují jak kód, tak i zachycují všechny znalosti o jeho účelu a struktuře. Vývojáři si mohou při tvorbě vlastních aplikací vybrat ze sbírky modulů uložených ve skladišti metadat, nebo vytvářet své vlastní aplikační moduly, které mohou ukládat ve stejném skladišti pro pozdější použití.
Další klíčové vlastnosti nástroje JBuilder 2008 obsahují například:
· Vylepšenou podporu vedoucích aplikačních serverů Java, komerčních i otevřených
· Možnosti spolupráce na projektech a týmový vývoj s nástroji TeamInsight a ProjectAssist
· Pokrytí kódu, profilování paměti a procesoru
· Ladění vláken a analýza požadavků
· Modelování v UML a kódová archeologie
· Metriky a audity zdrojového kódu


Komentáře